Finanse Radziejowic na 2015 i fundusz sołecki

 SONY DSC

Na ostatniej sesji zeszłego roku, 22 grudnia radni Rady Gminy Radziejowice przyjęli zaproponowany budżet na ten rok. – Budżet jest starannie przygotowany i wypracowany- mówi Wójt Urszula Ciężka. W ciągu roku mogą pojawić się dodatkowe pieniądze, Gmina liczy na dotacje pozyskane z zewnętrznych źródeł. -Chcemy realizować inwestycje w całej Gminie- podkreśla Wójt Radziejowic. Łączną kwotę dochodów zaplanowano w wysokości 20443191,00 złotych, z tego dochody bieżące 20263191,00 złotych oraz dochody majątkowe w wysokości 180000,00 złotych. Na rok 2015 podatki lokalne nie zostały zmienione. Stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu także pozostały w tej samej wysokości. Podatek rolny radni zdecydowali, by przyjąć w wysokości ogłoszonej przez GUS. Samorządowcy zaplanowali wiele inwestycji. Wśród nich między innymi: budowę chodnika – ul .Jaktorowskiej w m. Kuklówka Zarzeczna, modernizację ul., Truskawkowej w m. Adamów -Parcel, modernizację ul. Wrzosowej w m. Chroboty, modernizację ul. Kolejowej w m. Krzyżówka, modernizację ul. Przemysłowej w m. Radziejowice, modernizację drogi Stare Budy Radziejowskie- Bieganów, modernizację ul. Leśnej w m. Stare Budy Radziejowskie, modernizację ul. Letniskowej w m. Tartak Brzózki, modernizację ul. Świerkowej w m. Korytów A, budowę chodnika przy szkole w Korytowie. Kwota 400000,00 złotych przeznaczona jest na bieżące utrzymanie dróg gminnych. W planach Gminy też: budowa wodociągu we wsi Kuranów, budowa wodociągu w Benenardzie, budowa sieci wodociągowej w Budach Mszczonowskich, budowa wodociągu we wsi Radziejowice -Parcel, przejęcie wodociągu od firmy TSA Krze Duże, budowa wodociągu we wsi Tartak Brzózki. Dużą część budżetu pochłania oświata. Na utrzymanie Gminnego Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach Gmina w tym roku przeznacza kwotę 450000,00 złotych, na utrzymanie Biblioteki- 120000,00 złotych wśród dotacji podmiotowych zaplanowano też 600000,00 złotych dla Przedszkola Niepublicznego Inna Bajka. Na kulturę fizyczną i sport- 99000,00 złotych. Przygotowany na 2015 rok plan finansowy to dobry i gospodarski budżet. Justyna Napierała

 

 

Realizacja Funduszu Sołeckiego w tym roku

Radni Radny Gminy Radziejowice przyjęli projekt finansowy na 2015 rok a tym także projekt lokalnych Sołectw, inwestycji realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego. Poniżej plany inwestycyjne Sołectw:

Sołectwo Adamów Parcel- remont dróg, zakup namiotu,

Adamów Wieś- remont dróg Dobiegała i Las Radziejowicki,

Benenard- naprawa dróg,

Budy Józefowskie- zawody kulturalno- sportowe mieszkańców wsi,

Budy Mszczonowskie- naprawa dróg,

Chroboty- odwadnianie ulicy Deszczowej, budowa oświetlenia ulicy Chabrowej,

Kamionka- wykonanie projektów oświetlenia,

Korytów- ułożenie chodnika przy szkole w Korytowie,

Korytów A- odtwarzanie rowów i naprawa dróg, zakup wyposażenia dla OSP Korytów, wykonanie przyłącza energetycznego celem oświetlenia boiska piłkarskiego,

Krze Duże- naprawa drogi, zakup tablicy informacyjnej,

Krzyżówka- naprawa dróg,

Kuklówka Radziejowicka- naprawa dróg ulica Leśna, ulica Szkolna,

Kuklówka Zarzeczna- budowa chodnika,

Kuranów- naprawa dróg,

Nowe Budy- naprawa dróg,

Podlasie- naprawa drogi ulica Główna,

Radziejowice- zakup ławek, koszy na śmieci, kwiatów, krzewów, zakup zabawek na plac zabaw,

Radziejowice Parcel- oświetlenie ulicy Polnej i Topolowej,

Słabomierz- kontynuacja placu zabaw,

Tartak Brzózki- oświetlenie ulicy Polnej i Brzozowej,

Zazdrość- naprawa dróg,

Zboiska- zakup wyposażenia na plac zabaw (działka gminna).

 

 

Reklama