Gimnazjaliści zagłosowali na Dudę i Korwina

Uczniowie Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wiskitkach przystąpili do projktu Młodzi Głosują – symulacja wyborów prezydenckich 2015 prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. W ramach akcji uczniowie klasy IIb uczestniczyli w lekcji „Co może prezydent?”, opracowali również gazetkę szkolną, w której umieścili krótkie charakterystyki kandydatów na prezydenta RP.

wybory2

Finał projektu odbył się 5 maja 2015 r, kiedy to wszyscy uczniowie mieli możliwość oddać głos na swojego kandydata. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała szkolna komisja wyborcza w składzie: Natalia Dominiak, Marcelina Juszczak, Klaudia Kwiatkowska, Sylwia Winciorek, Magdalena Znajdek. Komisja potwierdzała tożsamość wyborców poprzez sprawdzanie legitymacji  szkolnych, wydawała karty do głosowania, a pobierający je podpisywali się na listach. Po zakończonym głosowaniu odplombowano urnę, policzono oddane głosy i sporządzono protokół. W wyborach uczestniczyło 33,45% uczniów. Poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczę głosów: Braun Grzegorz Michał – 5; Duda Andrzej Sebastian – 37; Jarubas Adam Sebastian – 0; Komorowski Bronisław Maria – 4; Korwin-Mikke Janusz Ryszard – 31; Kowalski Marian Janusz – 0; Kukiz Paweł Piotr – 5; Ogórek Magdalena Agnieszka – 1; Palikot Janusz Marian – 2; Tanajno Paweł Jan – 0; Wilk Jacek – 1.

Celem akcji było zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach poprzez dostarczenie młodym ludziom informacji na temat procedur demokratycznych i znaczenia wyborów. Udział w młodzieżowych wyborach to nie tylko zabawa, ale ważna lekcja wychowania obywatelskiego./nadesłała Agnieszka Nadolska – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

wybory1

Reklama