Jest zgoda samorządu Radziejowic na dzierżawę wysypiska na 33 lata

 

Gmina Radziejowice podpisze umowę z żyrardowskim PGK na dzierżawę wysypiska śmieci w Słabomierzu na 33 lata. To konieczne z uwagi na proces rekultywacji wysypiska śmieci, monitorowania, ma się tym zająć żyrardowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej- mówiła podczas sesji Rady Gminy Wójt Urszula Ciężka. To pozwoli na definitywne zamknięcie wysypiska śmieci. W swej tradycyjnej formie składowisko funkcjonowało do końca zeszłego roku. Dziś mogą być tutaj przywożone wyłącznie, gruz, kamienie i inne ściśle określone ,,odpady”(nie komunalne) potrzebne do rekultywacji (utworzenia bryły). Ustawowo faza poeksploatacyjna wynosi 30 lat. PGK zamknie wysypisko po uzyskaniu pozwoleń, potrzebna do tego jest umowa dzierżawy- mówiła podczas sesji Krystyna Skoneczna Przewodnicząca Rady Gminy Radziejowice. Jacek Krawczyński Wiceprzewodniczący RG i jednocześnie Radny między innymi ze Słabomierza, przypomniał,że odbyło się zebranie sołeckie w tej sprawie. Ludzie chcą likwidacji wysypiska, wyrażają zgodę na podpisanie umowy, tak by proces ten mógł być kontynuowany. W innym przypadku to Gmina dziś zarządzająca blisko siedmioma hektarami terenu zmuszona byłaby do zajęcia się rekultywacją i monitoringiem. jn

Reklama