Mszczonów- EURO GMINĄ

 

Podczas III Ogólnopolskiej Gali Gospodarczej ” (22.05.), której organizatorem była Fundacja Gospodarcza „Euro- Partner, gmina Mszczonów wyróżniona została certyfikatem Euro Gminy, przyznawanym jednostkom samorządu terytorialnego spełniającym wymagania najlepszych miast i gmin Unii Europejskiej.
Certyfikat przyznano na podstawie oceny Kapituły Plebiscytu „Euro- Gmina” w oparciu o dotychczasowe działania władz gminy na rzecz rozwoju Polski Samorządowej 1990-2015.
Plebiscyt wyróżnił najbardziej kreatywne samorządy, które znacząco przyczyniły się do kształtowania dobrego wizerunku Polski na arenie Unii Europejskiej. Konkurs promuje dobre praktyki, aktywność i przedsiębiorczość jednostek samorządowych oraz pokazuje, że systematyczna praca i zaangażowanie przekładają się na szybszy rozwój nawet najmniejszych miast i gmin.
Z roku na rok polskie miasta, gminy i firmy coraz bardziej zbliżają się do swoich europejskich odpowiedników pod względem infrastruktury, komfortu życia mieszkańców, aktywności władz lokalnych, rozwoju i przedsiębiorczości.
– Samorządy ze swoją gotowością do zmian i dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia stanowią doskonałych partnerów dla lokalnej przedsiębiorczości. Jest to klucz do sukcesu i rozwoju gmin, powiatów a w szerszej perspektywie całej polskiej gospodarki – mówił podczas gali finałowej Ogólnopolskiego Plebiscytu Gospodarczego Euro-Gmina, Euro-Powiat, Euro-Partner wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński.

Oprac. Łukasz Nowakowski
Źródło: Ministerstwo Gospodarki

Reklama