Pomoc dla ofiar przestępstw na Mazowszu

Pomoc psychologa, prawnika, terapeuty, w załatwieniu formalności i co najważniejsze pomoc finansowa. Do końca roku na Mazowszu potrwa program dla osób pokrzywdzonych przestępstwami.

Z programu mogą skorzystać osoby, które zostały poszkodowane przestępstwem zarówno zgłoszonym jak i niezgłoszonym. Chodzi o ofiary takich przestępstw jak: przemoc w rodzinie, rozboje, oszustwa, wymuszenia, napady, wypadki drogowe, przestępstwa na tle seksualnym lub brak alimentacji.

Pomoc finansowa przewiduje m.in. świadczenia medyczne nierefundowane przez NFZ, bony żywnościowe, zakup podręczników, korepetycje, naukę zawodu, zwrot kosztów podróży czy nawet wynajęcie mieszkania- mówi Iwona Chorek koordynatorka programu z Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim.

Specjaliści dyżurują w OPS w Grodzisku Mazowieckim w każdy pierwszy piątek miesiąca. Do programu można zgłosić się telefonicznie dzwoniąc do Pogotowia Niebieskiej Linii: 731 303 660, lub OPS: 22 755 58 69. Program skierowany jest do mieszkańców Mazowsza./ IAR/ Anna Wrzesień/IAR/TVP Warszawa

Reklama