Protest w Zbroszy Dużej!

Mieszkańcy Zbroszy Dużej rozpoczęli protest. Jego powody wyjaśniają w przesłanej do nas korespondencji:

Jako mieszkańcy Zbroszy Dużej rozpoczynamy protest, aby zwrócić uwagę na ignorancję nowej władzy powiatu wobec naszej wspólnoty. Protestujemy w związku z brakiem planów remontu drogi prowadzącej przez naszą miejscowość. Obecna nawierzchnia jest w tragicznej kondycji, co uniemożliwia nam swobodne poruszanie się.

Jesteśmy kompletnie niezauważalni i ignorowani przez władze, dlatego za pomocą protestu i wywieszonych przed wjazdem do Zbroszy Dużej bannerów chcemy okazać nasze oburzenie i niezadowolenie. Ignorancja i brak pomocy ze strony władz boli tym bardziej, że w latach 70-tych prowadziliśmy walkę o nasz kościół i wolną Polskę. Wówczas mówiła o nas cała Europa. Aby ułatwić komunistom dojazd do miejscowości, wybudowano drogę – chciano nas prześladować i zniszczyć. My jednak nie poddaliśmy się, wygraliśmy tę walkę. Okazaliśmy się potrzebni, co od razu zauważyły władze – odwiedzili nas między innymi Wałęsa, Buzek, Mazowiecki, Komorowski i inni wysokiej rangi urzędnicy. Niestety po latach świetności, dla nowych władz powiatu Zbrosza Duża przestała mieć jakiekolwiek znaczenie. To samo niestety stało się z naszą drogą, która po latach znacząco ucierpiała i stała się nieprzejezdna.

Dziś trudno do nas dotrzeć z każdej strony. Czy naprawdę zasługujemy na takie traktowanie i ignorancję? To tak nowe władze dziękują za heroiczną walkę z komunizmem?

Mieszkańcy Zbroszy Dużej

Reklama