Wyróżnienie dla GCI w Mszczonowie

 gci

Powstało na bazie Żyrardowskiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, od 2003 roku Gminne Centrum Informacji to jednostka samorządowa gminy Mszczonów, 27 maja placówka otrzymała wyróżnienie z okazji 25-lecia utworzenia publicznych służb zatrudnienia i za wieloletnią współpracę z Wojewódzkim Urzędem Pracy. W 2006 roku na Mazowszu działało już ponad 100 gminnych centrów, ich rola jest wielokierunkowa: absolwentom, bezrobotnym i poszukującym pracy służą pomocą w tworzeniu zawodowego życiorysu, a pracodawcom umożliwiają pozyskanie odpowiednich pracowników. W pracy tych placówek powszechnie wykorzystywane są najnowsze technologie upowszechniania i wymiany informacji, jak np. internet, komputerowe bazy danych. GCI w Mszczonowie posiada też filię w Osuchowie, której działalność ukierunkowana jest na pomoc rolnikom. Jn

Reklama