17- cioro stypendystów z Wiskitek

Wójt Gminy Wiskitki przyznał na koniec roku szkolnego stypendia 17- ciorgu uczniom. Stypendyści osiągnęli bardzo wysokie średnie ocen na koniec roku szkolnego. Wszyscy znacznie przekroczyli średnią 5,00. Uczniowie gimnazjum musieli osiągnąć średnią ze wszystkich przedmiotów co najmniej 5,4, uczniowie szkół podstawowych minimum średnią 5,5. O takie stypendia uczniowie mogą ubiegać się dwa razy do roku. Stypendia przyznano w gminie po raz drugi.

Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wiskitkach

Koziarska Zuzanna

Kapusta Natalia

 1. Trzcińska Magdalena
 2. Rybkowska Kinga
 3. Bodych Weronika
 4. Nowak Justyna
 5. Grzywacz Agnieszka
 6. Draniak Paulina
 7. Ziąbska Natalia

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wiskitkach

 1. Magdalena Dziakiewicz
 2. Blanka Patora
 3. Wiktoria Znamirowska
 4. Natalia Draniak
 5. Wiktoria Rogulska
 6. Natalia Pytla

Szkoła Podstawowa im. A. Kamińskiego w Guzowie

1. Jakubiak Dorota

Szkoła Podstawowa im. prof. Z. Religi w Miedniewicach

1. Zmorzyńska Milena

Reklama