Produkt turystyczny „Weekend z Termami Mszczonów”

t

W 2008 roku został oddany do użytku kompleks basenów z wykorzystaniem wód geotermalnych oraz krytym sztucznym lodowiskiem. Inwestycja ta otrzymała dofinansowanie unijne w wysokości 8 031 828,58 zł ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Kompleks ten został pobudowany z myślą, aby mieszkańcom centralnej Polski udostępnić możliwość korzystania ze zdrowotnych właściwości wód geotermalnych bez konieczności dalekich wyjazdów. Mszczonowska woda geotermalna jest wodą wodorowo-węglowo-wapniowo-sodową, wydobywaną z głębokości 1.714 metrów. Jej właściwości korzystnie wpływają na schorzenia pochodzenia reumatycznego oraz układ kostny.

Gmina Mszczonów uwzględniając duże zainteresowanie osób odwiedzających Termy, postanowiła przygotować projekt rozszerzający zakres świadczonych usług na kompleksie basenowym poprzez organizację weekendowego wypoczynku z różnymi formami aktywnego spędzenia czasu. Projekt otrzymał nazwę „Wykreowanie produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów”. Zostały zawarte porozumienia partnerskie z gminami Powiatu Żyrardowskiego, Powiatem, Muzeum Mazowsza Zachodniego, Nadleśnictwem Radziwiłłów oraz Odziałem PTTK. Projekt obejmował wytyczenie i oznakowanie 4 tras rowerowych i 3 tras pieszych, zakup 50 szt. rowerów i 50 kompletów kijów do spacerów „nordic-walking”, zamontowanie zewnętrznej całorocznej wanny z hydromasażem z surową woda geotermalną, wykonanie elewacji budynku Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej, organizację inscenizacji Bitwy Mszczonowskiej z września 1939 r., uruchomienie Punktu Informacji Turystycznej, udział w Targach Turystycznych w Warszawie, opracowanie przewodników i map z trasami oraz uruchomienie Infokiosku i portalu internetowego promującego produkt turystyczny. Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2007-2013 w wysokości 496,8 tys. zł, przy wartości całkowitej 677,4 tys. zł. Realizacja projektu została zakończona w m-cu czerwcu 2011 r.

W roku 2013 złożony został wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów”. Projekt obejmuje oznakowanie 4 nowych tras rowerowych, wykonanie instalacji do odzysku ciepła ze zrzucanej wody geotermalnej, budowę budynku z grotą solną i sauną, budowę dodatkowych 11 miejsc parkingowych, zainstalowanie Infokiosków w Gminach Żabia Wola, Radziejowice i Puszcza Mariańska, organizację corocznych rajdów rowerowych i biegu ulicznego oraz opracowanie nowych przewodników z mapami wszystkich tras rowerowych i folderami uczestniczących w projekcie gmin. Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2007-2013 w wysokości 422 tys. zł oraz z budżetu państwa w wysokości 74,4 tys. zł, przy wartości całkowitej 746,4 tys. zł. Realizacja projektu zakończy się 31.07.2015 r.

W roku 2014 złożony został wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Powiększenie i uatrakcyjnienie oferty turystycznej produktu Weekend z Termami Mszczonów”. Projekt obejmuje oznakowanie szlaków narciarstwa biegowego, zakup 50 kompletów nart biegowych i urządzeń do trasowania śladów, opracowanie map z trasami narciarskimi, budowę nowego placu zabaw ze sztuczną nawierzchnią, urządzenie siłowni zewnętrznej i stanowisk dla przyczep campingowych i camperów, budowę dodatkowych 33 miejsc parkingowych, zainstalowanie drugiej zewnętrznej wanny z hydromasażem, odrestaurowanie historycznej kapliczki z figurką Św. Anny, zainstalowanie 200 szt. zewnętrznych szafek dla klientów i dwóch dodatkowych bramek kasowych oraz dodatkowych dysz masujących w basenach, jak również zakup wyposażenia do pokoju matki z dzieckiem i przebieralni osób niepełnosprawnych. Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2007-2013 w wysokości 655 448,72 zł, przy wartości całkowitej 834 310,90 zł. Realizacja projektu zakończy się 31.07.2015 r.

W wyniku realizacji wymienionych powyżej projektów produkt turystyczny „Weekend z Termami Mszczonów” oferować będzie między innymi :

– 145,5 km oznakowanych tras rowerowych „Śladami Chełmońskiego” (Radziejowice-ŻabiaWola-Żelechów), „Szlakiem Pisi Gągoliny” (Mszczonów–Radziejowice-Żyrardów), „Traktem Tarczyńskim” (Mszczonów-Grzegorzewice), „W stronę rezerwatu Grądy Osuchowskie” (Mszczonów-Lutkówka-Osuchów), „Śladem rzeki Korabiewki” (Mszczonów-Korabiewice-Puszcza Mariańska), „Łąki Żukowskie” (Mszczonów-Żuków-Puszcza Mariańska), „Rezerwaty Skulskie Dęby i Skulski Las” (Grzegorzewice-Skuły-Żabia Wola-Ojrzanów), „Milczące pomniki historii’ (Radziejowice-Budy Mszczonowskie-Tartak Brzózki-Adamów-Krze),

– 29,5 km oznakowanych tras pieszych „Ulicami Mszczonowa”, „Stawy Św. Anny”, „Rezerwat Stawy Gnojna”,

– 4,6 km oznakowanych tras narciarstwa biegowego w kompleksie leśnym koło stawów Św. Anny,

– bezpłatne wypożyczenie rowerów, kijków „nordic-walking”, kompletów nart biegowych,

– pobyt w grocie solnej i nowej saunie,

– kompleks połączonych całorocznych wanien z hydromasażem,

– coroczne rajdy rowerowe „Śladami Chełmońskiego” (m-c maj), „W pogoni za szarlotką” (m-c wrzesień) oraz bieg ulicami we Mszczonowie” (m-c grudzień),

– nowy plac zabaw,

– siłownię zewnętrzną.

Zapraszamy do korzystania.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Reklama