Radziejowickie Gminne Centrum Kultury w badaniach opinii

gck

Gminne Centrum Kultury wzięło udział w eksperymencie- badaniu opinii. GCK przeprowadziło wspólnie z Narodowym Centrum Kultury oraz stowarzyszeniem dyskusję na temat kierunku dalszego funkcjonowania placówki. W centrum Gminy pojawiło się kilka grup badawczych, które odwiedziły miejsca użyteczności publicznej: Pałac, Urząd Gminy, szkoły. Tam rozmawiali z pracownikami, uczniami, mieszkańcami. Pytania dotyczyły postrzegania kadry i samego GCK, współpracy, potrzeb. -Już korzystamy z wniosków, jakie pojawiły się po tej jednodniowej sondzie- mówi Magdalena Masewicz- Kierzkowska Dyrektor GCK. Zgodnie z zapotrzebowaniem ludzi, w wakacje odbyły się już dwie wycieczki. Opinie były różne, jesteśmy otwarci na krytykę- dodaje Pani Dyrektor. Jak mówi najlepszą opinię o ofercie GCK mają osoby, które korzystają z zajęć. Należy popracować jeszcze nad promocją placówki, uatrakcyjnić i spopularyzować kanały informacyjne. Naszym gościem jest Magdalena Masewicz- Kierzkowska. Zapraszam. jn

Reklama