Kołaczek na okładce

21 sierpnia b.r. w Biurze Wystaw Artystycznych ,,Galeria Zamojska” w Zamościu odbył się wernisaż wystawy ,,William Szekspir. Życie i twórczość”. Na wystawie pokazano prace będące pokłosiem XXX Międzynarodowego Pleneru Ilustratorów, w którym wzięło udział 27 artystów z Polski, Ukrainy, Włoch, Słowacji i Rosji. Wystawa została zorganizowana dla upamiętnienia 450 rocznicy urodzin autora ,,Hamleta”.

Zbigniew Kołaczek z  katalogiem wystawy na tle swoich prac

Wśród uczestników wystawy znalazł się żyrardowski artysta Zbigniew Kołaczek. Pokazał on tryptyk inspirowany ,,Sonetami” Szekspira. Na okładce katalogu wystawy znalazł się portret genialnego angielskiego dramatopisarza również autorstwa Zbigniewa Kołaczka.

,,To dla mnie ogromne wyróżnienie- mówi Zbigniew Kołaczek – że to właśnie praca mojego autorstwa została wybrana na okładkę katalogu. Zwłaszcza, że wśród propozycji, znalazły się portrety autorstwa tak znakomitych grafików, jak Andrzej Heidrich, czy Bogusław Orliński. Sportretowałem Szekspira w sposób trochę przewrotny i metaforyczny. Uznałem, że całe Jego życie było nieustającym spektaklem teatralnym. Mój Szekspir zamienia się w scenę teatralną wypełnioną postaciami z najsłynniejszych dramatów, na czele oczywiście z Hamletem”.

W starannie wydanym katalogu znalazł się wybór prac eksponowanych na wystawie. Słowo wstępne napisał Adam Wiesław Kulik, który swój tekst rozpoczął trafną refleksją: ,,Nie ma w Polsce bardziej renesansowego miasta, niż Zamość, i nie ma w świecie większego dramaturga doby renesansu, niż William Szekspir”.

BWA ,,Galeria Zamojska” równolegle do wystawy szekspirowskiej przygotowało ekspozycję poświęconą twórczości Marka Grechuty. W Galerii ,,Grodzka” można oglądać prace ilustrujące utwory urodzonego właśnie w Zamościu w 1945 roku, tego niezwykłego poety, piosenkarza i kompozytora. Jeden z jego najbardziej znanych utworów, jakim jest ,,Korowód” zilustrował Zbigniew Kołaczek.

Reklama