Projekt komputerowy dla mieszkańców

projketkom

Szkolenia, bezpłatne komputery z dostępem do Internetu to wszystko czekało na mieszkańców gminy Kowiesy w ramach projektu ,,Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w 100% dofinansowany w tym 85 % ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- informuje Teresa Słoma sekretarz UG w Kowiesach, koordynator projektu. To społecznie ważne zadanie, komputerami z dostępem do Internetu, drukarkami obdarowanych zostało 35 mieszkańców. Wśród nich były osoby niepełnosprawne, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, zdolne dzieci, dzieci i młodzież z rodzin z niskim uposażeniem, osoby z grupy wiekowej 50 plus i spełniające wymóg dochodowy. Dodatkowo sprzęt otrzymały jednostki gminne. Nowy sprzęt trafił do: Szkoły Podstawowej w Kowiesach (10 komputerów stacjonarnych, 11 laptopów, drukarka), Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu (20 komputerów stacjonarnych, 1 laptop, drukarka), GOPS -u (2 komputery stacjonarne, 1 laptop, drukarka), Gminnego Zespołu Oświaty (1 komputer stacjonarny, 1 laptop, drukarka), Gminnej Biblioteki Publicznej (10 komputerów stacjonarnych, 1 laptop, drukarka), filii Biblioteki w Woli Pękoszewskiej (8 komputerów stacjonarnych, 1 laptop, drukarka). Projekt realizowany był od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku. Jego wartość to 470.388,95 złotych. Sprzęt nie tylko pozwoli na edukację, zdobywanie wiedzy ale też to kolejne możliwości podjęcia zatrudnienia i poprawy sytuacji ekonomicznej. Jn

Reklama