Magda Podsiadły nową Prezes LGD

lgd

Po sześciu latach pracy Witold Czuksanow nie jest już Prezesem LGD Ziemia Chełmońskiego. Decyzją członków stowarzyszenia odwołanego Prezesa zastąpiła Magdalena Podsiadły. Witold Czuksanow rozpoczął pracę na rzecz podobnej organizacji jaka powstaje w Nadarzynie i Raszynie i ten fakt miał zaważyć i przyczynić się do zaproponowania zmian personalnych. Ponadto w zarządzie stowarzyszenia nie pracują już: Joanna Skrzywanek- Narojczyk, Janusz Grzyb i Sławomir Pietraszek. LGD przygotowuje się do pozyskiwania kolejnych środków na rzecz lokalnych Gmin oraz pracuje nad nową strategią- dokumentem, który wskaże priorytety działań na kolejne lata. Jn

Reklama