Dzień Nauczyciela

1

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pracownikom gminnych placówek oświatowych Gminy Mszczonów życzenia wszelkiej pomyślności i satysfakcji z wykonywanej pracy złożyli: przewodnicząca Komisji Oświaty RM Barbara Gryglewska, burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski, a także dziekan Dekanatu Mszczonów ks. prałat Tadeusz Przybylski. Przedstawiciele samorządu oraz miejscowego duchowieństwa spotkali się z nauczycielami, dyrektorami szkół i przedszkoli, a także pracownikami szkolnej administracji i obsługi w Mszczonowskim Ośrodku Kultury. Gala oświatowa odbyła się w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej -13 października. Oprawę artystyczną Dnia Nauczyciela zapewnił rewelacyjny duet Dominika Żuchowska i Andrzej Korycki, związany głównie z nurtem piosenki żeglarskiej, ale nie stroniący też od nastrojowych ballad, a także różnorodnych piosenek autorskich. Artyści bawili pięknem swych głosów oraz dowcipami, nawiązującymi do wykonywanych utworów. Po koncercie najlepszym nauczycielom wręczone zostały Nagrody Burmistrza Mszczonowa. Otrzymali je; Agnieszka Kwiatkowska (SP Bobrowce), Ewa Słoneczna (SP Mszczonów), Jolanta Zielonka (SP Mszczonów), Ida Gontarz (SP Mszczonów), Jolanta Zdulska (SP Piekary), Ewa Baczyńska (SP Wręcza), Renata Sosnowska (Miejskie Przedszkole), Sylwia Wisławska (SP Lutówka), Bogusława Jabłońska (Gimnazjum Mszczonów), Liliana Ziółkowska – Kołczewska (Gimnazjum Mszczonów), Ewa Termera (ZSP Osuchów) i Krzysztof Kurzepa (ZSP Osuchów). Szczególne brawa podczas spotkania otrzymali obecni na sali emerytowani pedagodzy. Nie zapomniano także o wszystkich osobach, związanych z mszczonowską oświatą, którzy odeszli już na zawsze. Pamięć o nich uczczono minutą ciszy. Po zakończeniu części oficjalnej Dnia Nauczyciela przeniesiono obchody z sali widowiskowej do sali klubowej MOK_u, gdzie do blaskach i cieniach, dotyczących gminnych szkół i przedszkoli dyskutowano przy symbolicznym poczęstunku.

MM

Reklama