Wspólnie przeciw dopalaczom!

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie, rozpoczęli cykl spotkań z nauczycielami podczas organizowanych rad pedagogicznych oraz z uczniami, w ramach lekcji w szkołach, na terenie powiatu żyrardowskiego. Wszystkie spotkania mają na celu walkę z dopalaczami, oraz przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw wśród osób nieletnich.

Podczas rad pedagogicznych, policjanci tłumaczą nauczycielom, jak rozpoznać wszelkie substancje odurzające i psychotropowe, jaki jest skład poszczególnych dopalaczy, oraz ich działanie, a co istotne, jak rozpoznać ucznia będącego pod wpływem takich substancji. Policjanci spotykają się z wieloma pytaniami, np. dotyczącymi skutków oraz wpływu substancji odurzających na ludzki organizm. Toteż rozwija się niezwykle pouczająca dyskusja. Podczas prelekcji, policjanci prezentują również zebrane przez policjantów materiały fotograficzne, które mają na celu pomóc nauczycielom w rozpoznaniu przez nich tego typu substancji, w przypadku posiadania ich przez ucznia.

Funkcjonariusze przypominają także nauczycielom, jak należy postępować z uczniem będącym pod wpływem dopalaczy, czy też w przypadku ujawnienia, iż posiada substancje zabronione Ustawą o Przeciwdziałaniu Narkomanii.

Z kolei, podczas spotkań z uczniami, w czasie lekcji, policjanci tłumaczą młodym, jak zgubny wpływ na organizm ludzki mają nie tylko dopalacze, ale także inne narkotyki oraz używki. Ponadto, policjanci zapoznają młodzież ze światem przepisów i ich odpowiedzialności karnej w ramach Ustawy o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich. Natomiast, w świetle aktualnych wydarzeń na świecie, mundurowi tłumaczą młodzieży czym jest m.in. tolerancja, ksenofobia, oraz konstytucyjne prawo do poszanowania godności człowieka.

Dzięki wykorzystaniu prezentacji multimedialnych i filmów edukacyjno-profilaktycznych Komendy Głównej Policji, młodzież prowadzi dialog z policjantami i zadaje wiele pytań, co z pewnością przyczyni się do ochrony ich zdrowia, a nawet życia.

st. post. Ewa Piątek-Kwasek, Oficer Prasowy KPP w Żyrardowie

Reklama