Bezpłatne wsparcie dla grup działania

NTL logo_PL_bez tła

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń, lokalnych grup bez względu na ich wielkość czy profil działalności oraz grup nieformalnych

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z usług Mobilnych Doradców.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy zespołem specjalistów wspierających bezpłatnie organizacje pozarządowe i inne działające lokalnie podmioty w korzystaniu z nowych technologii.

Co robimy?

Wspieramy organizacje z małych miejscowości.

Oferujemy m.in.:

  • szkolenia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych;
  • profesjonalne doradztwo oraz pomoc w rozwoju organizacji pozarządowej;
  • pomoc w diagnozie problemów i potrzeb organizacji;
  • doradztwo w zakresie tworzenia planów i strategii wykorzystywania technologii;
  • pomoc w poszukiwaniu partnerów do projektów związanych z nowymi technologiami.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Sylwią Kubiną-Mykytyn, Mobilnym Doradcą z Państwa terenu, tel. 885 21 92 63.

Nowe Technologie Lokalnie to inicjatywa Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności adresowana do organizacji non-profit, fundacji, stowarzyszeń, lokalnych grup bez względu na ich wielkość czy profil działalności. W sposób szczególny chcemy wspierać organizacje z małych miejscowości. Program realizowany jest przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na www.technologielokalnie.pl.

Reklama