Gmina Kowiesy kupiła działkę pod rozbudowę Szkoły Podstawowej

bh

Samorząd Kowies jest już w posiadaniu działki potrzebnej do modernizacji i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w centrum Gminy. Inwestycja to ogromny wysiłek finansowy. -Będziemy się starali pozyskać na to zadanie dofinansowanie zewnętrzne- mówi Skarbnik Beata Heleniak. Ciągle jeszcze nie jest wiadomo, czy zostanie wprowadzona reforma oświatowa, czyli likwidacja gimnazjów. Zapraszam do wysłuchania Rozmowy Dnia.

Reklama