LGD przygotowuje lokalną strategię rozwoju

l

Lokalna Grupa Działania Ziemia Chełmońskie Ziemia Chełmońskiego przygotowuje lokalną strategię działania. By móc zapoznać się z preferencjami oraz opinią mieszkańców w poszczególnych gminach odbyły się spotkania z przedstawicielami LGD. Ze wstępnej diagnozy wynika, że w Gminie Radziejowice zwiększa się liczba mieszkańców. To Gmina w której funkcjonuje wielu przedsiębiorców, atrakcyjna turystycznie. Coraz więcej osób odchodzi od tradycyjnego rolnictwa. Jak mówili przedstawiciele mieszkańców oraz instytucji Gminę należy rozwijać pod względem turystycznym, brakuje tutaj ogólnie dostępnej kawiarni,miejsc integracji, świetlic, należy rozbudować infrastrukturę, pomyśleć o nowym obiekcie przedszkola. Potrzeba też dodatkowych miejsc wypoczynku jak na przykład siłownie na świeżym powietrzu. W ramach LGD będzie można pozyskać dotacje na działania zarówno gminne jak i lokalnych przedsiębiorców. Środki będą dostępne dla nowych przedsiębiorców jak i na rozwój istniejących firm. Teraz powstaje strategia, później już będzie można skorzystać z dostępnej oferty. Informacji dotyczących środków i możliwości pozyskania wsparcia należy szukać w biurze LGD w Żabiej Woli, za pracę biura odpowiada Dorota Tyszkowska, numer telefonu- 795587114, Prezesem LGD jest Magdalena Podsiadły-605869094. jn

Reklama