Ekologicznie i kreatywnie w Gminie Radziejowice

eko

Gmina Radziejowice szkoli w dziedzinie ekologii. Nauczyciele z terenu powiatu zostali zaproszeni na bardzo interesujące warsztaty w ramach projektu „EKO bajka – narzędzie edukacji ekologicznej” z programu „Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez propagowanie działań podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa” finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Celem projektu jest wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez propagowanie działań podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa. Uczestnicy warsztatów otrzymali książkę z bajkami dla dzieci, w której poprzez mądre i piękne opowieści o przyrodzie oraz magiczne ilustracje kształtowana jest świadomość ekologiczna małych mieszkańców.- Nasze działania mają służyć ochronie środowiska przyrodniczego oraz kształtowaniu właściwych postaw człowieka od najmłodszych lat. Mają przyczynić się do wyrabiania umiejętności dostrzegania zjawisk w ekosystemach, przewidywania i oceny następstw obserwowanych zjawisk przyrodniczych i czynów człowieka- mówi Wioletta Micewicz z UG Radziejowice. Warsztaty dla dorosłych prowadziła Katarzyna Kordyasz – Stolarska, która uczyła jak w sposób kreatywny wykorzystać odpady. Nauczyciele uczestniczący w warsztatach nie kryli, że są pod wrażeniem i zajęcia pozwalają im nie tylko się zrelaksować, przenieść w świat dziecka ale też tę wiedzę wykorzystają w swoich szkołach. WM, JN

Reklama