Mszczonowianka przed jubileuszem

mszcz

W 2017 roku Klub Sportowy Mszczonowianka będzie świętował jubileusz 60-tej rocznicy powstania. Do wielkiego wydarzenia przygotowują się sportowcy, władze klubu i samorząd. W piątek między innymi na ten temat dyskutowali przedstawiciele klubu z Burmistrzem. Burmistrz Mszczonowa Grzegorz Kurek jest zdania, by jubileusz Mszczonowianki stał się drugim dniem Jarmarku- Święta Miasta i Gminy. Zapraszam do wysłuchania Reportażu Dnia.

Reklama