Pikieta „Antykomuna- Żyrardów 2015”

manifa zyr

Dnia 13 grudnia na pl. Jana Pawła II w Żyrardowie, o godz. 17 rozpoczęła się półgodzinna pikieta organizowana przez Młodzież Wszechpolską. Pikieta była zastępczym za marsz ulicami Żyrardowa zgromadzeniem- zmiana nastąpiła z powodu ciężkich warunków atmosferycznych, a co za tym idzie- niskiej frekwencji.

Zgromadzenie miało na celu wyrazić potrzebę dekomunizacji polskiego życia publicznego, upamiętnić ofiary stanu wojennego i pokazać sprzeciw wobec federalizacji Unii Europejskiej. W trakcie pikiety głos zabrali- prezes żyrardowskiej Młodzieży Wszechpolskiej, Kacper Kociszewski, działacz Ruchu Narodowego i pełnomocnik koła MW w Grodzisku Mazowieckim- Piotr Filipek, a także sekretarz żyrardowskiej MW- Mateusz Łowicki. Odczytano również list od prezesa okręgu mazowieckiego Młodzieży Wszechpolskiej, Łukasza Walczaka. Zgromadzenie zakończyły modlitwa za ofiary stanu wojennego i odśpiewanie hymnu narodowego./MW

Reklama