Spotkania samorządowców z mieszkańcami

11

Tradycyjnie w drugiej połowie listopada w gminie Mszczonów odbywają się spotkania samorządowe. Ich celem jest podsumowanie całorocznej pracy samorządu na rzecz mieszkańców gminy, a także poinformowanie ich o planowanych działaniach na najbliższy okres. W tym roku burmistrz Józef Grzegorz Kurek wraz z radnymi, którzy towarzyszyli mu podczas poszczególnych spotkań tłumaczyli, że nadchodzące lata będą nakierowane na poprawę gminnych i powiatowych dróg. Wiele z nich wymaga poprawy nawierzchni. Pojawiać się też będą nowe utwardzone odcinki. Kolejność wszystkich zbliżających się inwestycji, wykonywanych na terenie gminy będzie uzależniona od terminu pozyskiwania na nie dofinansowania zewnętrznego Burmistrz przestrzegał, że jeśli teraz nie pozyskamy wystarczająco dużo środków unijnych, to już później zmuszeni będziemy do inwestowania tylko naszych pieniędzy. Obecna kadencja – zdaniem burmistrza – nie może być pod tym względem gorsza od niedawno zakończonej, podczas której udało się otrzymać ok. 30 milionów złotych. Samorządowcy tłumaczyli, że między innymi dzięki tym pieniądzom udało się w gminie Mszczonów utrzymać podatki na niezmienionym, korzystnym poziomie. Największą inwestycją, na którą zdobyto rekordowe dofinansowanie była modernizacja oczyszczalni ścieków. Dzięki temu, że w porę dokonano jej usprawnienia gmina uniknie w przyszłości kar, które niewątpliwie spadłyby na nią, gdyby nie został poprawiony jej wcześniejszy poziom wydajności. Podsumowując inwestycje, wykonane przy wykorzystaniu środków zewnętrznych nie sposób pominąć zmian, jakie zaszły w centrach największych gminnych wsi. Samorząd wiąże olbrzymie nadzieje z programem rewitalizacji, który ma zostać niebawem uchwalony. Dzięki niemu uda się w podobny sposób upiększyć jeszcze wiele innych miejsc na terenie całej gminy. Mieszkańcy podczas spotkań nie kryli, że najbardziej są zainteresowani poprawą stanu dróg i ulic, wśród których najgorzej obecnie prezentują się odcinki powiatowe. Zarówno burmistrz jak i obecny na spotkaniach starosta Wojciech Szustakiewicz tłumaczyli, że podpisali stosowne porozumienie, które pozwoli na zasadzie współfinansowania przez Gminę i Powiat poradzić sobie z remontami najbardziej zniszczonych odcinków. Przy uzyskaniu do takiej inwestycji środków zewnętrznych w wysokości 60 % wartości inwestycji, te pozostałe 40 % będzie dzielone równo pomiędzy gminę i powiat. Burmistrz Kurek odnosząc się do planów na przyszłość wspominał ponadto, że widzi potrzebę, aby na terenie miasta pojawił się w końcu nowoczesny budynek dla komisariatu policji, a także dom dziennego pobytu dla osób starszych i schorowanych, które obecnie zmuszane są do pozostawania samotnie w domu, gdy ich opiekunowie i członkowie rodzin wyjeżdżają do pracy. Najlepszym z możliwych miejsc dla Domu Dziennego Pobytu byłyby pomieszczenia, wyremontowanego budynku po starej weterynarii przy ulicy Tarczyńskiej. W najbliższych latach przeprowadzone tam zostaną poważne prace remontowe, włącznie z pojawieniem się niezbędnej windy dla osób niepełnosprawnych. Z budynku tego oczywiście też nadal będzie korzystać grupa dzieci i młodzieży, uczęszczająca do świetlicy środowiskowej, a także rehabilitanci. Połączenie w jednym obiekcie Domu Dziennego Pobytu i rehabilitacji będzie docelowo bardzo korzystne i pozwoli wielu starszym, schorowanym osobom na uczestnictwo w zabiegach usprawniających. Samorządowcy zapowiedzieli też budowę dużego i należycie wyposażonego parku Mszczonowskie Błonia, jaki rozpościerać się będzie za kościołem farnym, zabudowaniami plebanii, wzdłuż rzeki Okrzeszy, aż do wysokości dworku państwa Czarneckich. Władze Gminy nie zapomną także o strażakach. Przebudowane mają zostać remizy w Zbiroży i Grabcach Towarzystwo. Uczestnicy spotkań dopytywali o zapowiadane wcześniej połączenie kolejowe z Warszawą, a także dopominali się o rozbudowę oświetlenia ulicznego i drogowego. W przypadku oświetlenia burmistrz obiecał rozpatrywać kolejne wnioski w miarę możliwości finansowych gminy, natomiast w sprawie kolei przypomniał, że było już rozpatrywanych szereg wariantów połączenia Mszczonowa ze stolicą. Pierwszy wariant wzdłuż trasy nr 8 upadł, gdyż Raszyn nie zgodził się na przebieg po swoim terenie kolejnego torowiska. Teraz rozpatrywane jest najbardziej prawdopodobne połączenie przez Tarczyn i Piaseczno, przedłużenie WKD z Grodziska do Mszczonowa oraz ewentualnie po rozpoczęciu budowy Parku Rozrywki we Wręczy- uruchomienie linii na trasie Szeligi –Warszawa po CMK. Oczekiwane pojawienie się Park of Poland z rozbudowanym parkiem wodnym poskutkuje też – jak zapowiedział burmistrz- położeniem większego nacisku w naszych TERMACH na wodną rehabilitację. Obecnie kończą się długotrwałe badania mszczonowskiej wody termalnej i niebawem wydany zostanie dla niej certyfikat, dzięki któremu będzie możliwe uruchomienie w Termach „Centrum Balneologii”. Przy okazji od razu nie sposób nie wspomnieć, że samorząd nie wyrzekł się też planów, związanych z pobudowaniem na terenie przy TERMACH dużego delfinarium. Ta prywatna inwestycja była blokowana przez poprzedniego ministra Ochrony Środowiska, ale teraz być może otrzyma w końcu zielone światło.Organizatorzy spotkań w trakcie wszystkich spotkań samorządowych przypominali o możliwości uzyskania dofinansowania do zdjęcia i utylizacji azbestowych pokryć dachowych, zachęcali do składania wniosków o dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków (bio-bloków) oraz zmiany grzewczych kotłów węglowych na gazowe. Nie dało się oczywiście pominąć podczas spotkań tematu linii energetycznej 400 kV Kozienice -Ołtarzew. Burmistrz i radni zapewniali mieszkańców, że uczynią wszystko co w ich mocy, aby ta energetyczna magistrala nie przebiegała przez teren gminy. Kolejnym tematem, w którym samorządowcy zamierzają wpływać na instytucje zewnętrze jest przebudowa trasy nr 50, a konkretnie pobudowanie na niej kolejnych bezkolizyjnych rond, które mogłyby usprawnić przepustowość tej jakże zatłoczonej drogi. Rondo w Chudolipiu postulowane jest już od dawna. O potrzebie pobudowania ronda na wysokości Keramzytu, a także na skrzyżowaniu przed Słabomierzem nie trzeba nikogo przekonywać. Równie potrzebne jest pojawienie się dodatkowego pasa ruchu na głównym rondzie, łączącym 50-tkę z trasą nr 8, które bardzo często bywa teraz zablokowane. Mieszkańców interesowały także wiatraki, jakie pobudowane zostały na terenach Keramzytu. Burmistrz tłumaczył jak doszło do realizacji tej inwestycji i jakie badania środowiskowe ją poprzedziły. Na koniec relacji warto wspomnieć, że starosta Szustakiewicz zachęcał wszystkich uczestników spotkań samorządowych do uczestniczenia w powiatowym projekcie kardiologicznym. Każdy mieszkaniec powiatu może nieodpłatnie przejść takie badania, zapisując się telefonicznie na wizytę pod numerem 534 597 664. Burmistrz Mszczonowa informował natomiast, że osoby, które założą sobie tzw. „profil zaufany” będą mogły większość spraw urzędowych załatwiać poprzez Internet. Szczegóły dotyczące założenia „profilu zaufanego” były opisane na specjalnej ulotce, która rozdawana była podczas wszystkich spotkań samorządowych.

W trakcie spotkań w Piekarach, Mszczonowie i Lutkówce mieszkańcy podziękowali burmistrzowi Kurkowi za podjętą decyzję o dalszym kierowaniu Gminą. Przypomnijmy, że po wygranych wyborach parlamentarnych burmistrz Kurek dobrowolnie zrezygnował z mandatu poselskiego na rzecz dalszego sprawowania funkcji burmistrza Mszczonowa. MM

Reklama