Bzdurne przepisy trzeba zmienić

18

Remonty i modernizacje dróg, budowa wodociągów, nowe projekty jak rewitalizacja centrum miasta i zorganizowanie tam atrakcyjnego parku wokół kościoła to ważne zadania samorządu Mszczonowa na kolejne miesiące. Burmistrz Józef Grzegorz Kurek, który w zeszłym roku wygrał wybory do Sejmu ale zdecydował się pozostać na swym dotychczasowym stanowisku zamierza także interweniować w sprawach, które utrudniają życie ludziom oraz biurokratyzują państwo. Zapraszam do wysłuchania Rozmowy Dnia, moim gościem jest Józef Grzegorz Kurek Burmistrz Mszczonowa.

Reklama