Gmina Radziejowice walczy o pieniądze na usuwanie azbestu

a

Gmina Radziejowice walczy o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na likwidację azbestowych pokryć dachowych. Mieszkańcy mogą składać wnioski o wsparcie finansowe Gminy, jak ta otrzyma pieniądze zamierza dotować mieszkańców. Dofinansowanie dotyczy zdjęcia i transportu oraz dowozu azbestu do odpowiedniego składowiska i utylizacja. Jak informuje Teresa Czaplarska z UG Radziejowice do 2032 roku należy usunąć wszystkie azbestowe dachy. Do połowy lutego do Gminy wpłynęły 22 wnioski od mieszkańców zainteresowanych dofinansowaniem. Pylący azbest jest groźny dla naszego zdrowia. Zdjąć go może jedynie osoba w specjalnym kombinezonie. Do swojego wniosku mieszkaniec musi dołączyć: akt własności nieruchomości, informację o wyrobach zawierających azbest na terenie posesji, kopię zgłoszenia robót polegających na wymianie pokrycia dachowego w Wydziale Rozwoju i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Żyrardowie. Średni koszt demontażu, zdjęcie- 10 złotych za 1m2, transport i unieszkodliwienie do najbliższego miejsca w Rachocinie- 360 złotych za 1 tonę. Jeśli w tym roku Gmina nie uzyska dofinansowania będzie starała się o nie w 2017. jn

Reklama