Gospodarka niskoemisyjna

g

Zanieczyszczone środowisko należy ratować. Gminy w tym celu wprowadzają plany gospodarki niskoemisyjnej. Radni Radziejowic przyjęli projekt na lata 2015-2020. Jego celem jest zapewnienie odpowiedniego planowania w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. Polityka rozwoju skierowana jest na niską emisję dwutlenku węgla,wpływa na wzrost gospodarczy, poprawę warunków życia mieszkańców i ograniczenie redukcji emisji- informuje Zbigniew Kozera z UG Radziejowice. Gminy, jako jednostki samorządu terytorialnego na podstawie obowiązujących regulacji prawnych są zobowiązane do przyczynienia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 20 procent do 2020 roku. Przyjęty program pozwoli na zaplanowanie do 2020 roku niezbędnych działań służących ochronie powietrza. Działania te wpłyną na możliwość pozyskiwania dotacji z Unii Europejskiej niezbędnych do działań związanych z gospodarką proekologiczną. Możliwość finansowania działań w zakresie gospodarki niskoemisyjnej z zewnętrznych źródeł mogą być pozyskane z dostępnych funduszy krajowych i unijnych w postaci bezzwrotnych dotacji lub kredytów udzielanych na preferencyjnych warunkach. Dokument umożliwia pozyskanie dotacji unijnych na takie przykładowe zadania;

-wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne i ekologiczne, -termomodernizację budynków, wymianę kotłów w budynkach użyteczności publicznej w gospodarstwach domowych i innych obiektach na terenie Gminy, -wykorzystanie instalacji z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przez sferę użyteczności publicznej, mieszkańców, przedsiębiorców i inne podmioty działające na terenie Gminy- dodaje Zbigniew Kozera. Ten rok przeznaczony jest na informowanie ludzi o możliwościach pozyskania dofinansowania. W planach organizowanie spotkań na temat dotacji między innymi z WFOŚiGW.

Reklama