Komendant Miejski Policji na sesji Rady Powiatu

35

Tomasz Jarzyna Komendant Miejski Policji w Skierniewicach wziął udział w ostatniej sesji Rady Powiatu. Poinformował o stanie bezpieczeństwa publicznego w zeszłym roku. Komendant podkreślił, że w 2015 roku Komenda Miejska Policji w Skierniewicach wszczęła 1533 postępowania przygotowawcze, w kategorii przestępstw kryminalnych było 1106 postępowań, w przypadku kradzieży z włamaniem- 194. W zeszłym roku na terenie jednej z gmin doszło do włamania na plebanii, policjantom udało się ustalić sprawców, którzy co ciekawe działali w całej Polsce. Komendant przypomniał ,że w przypadku co czwartej kradzieży rzeczy udało się zatrzymać przestępcę. W zeszłym roku policjanci zabezpieczyli aż trzy i pół kilograma środków odurzających i 530 gramów narkotyku. Praktycznie w większości gmin spada liczba przestępstw. W zeszłym roku 23 osoby nieletnie popełniły 98 czynów. W sumie policjanci przeprowadzili osiem i pół tysiąca interwencji. W dużej mierze są to interwencje domowe, w tym przypadku niemal we wszystkich gminach zanotowano wzrost (przemoc domowa). Policjanci ujawniają nietrzeźwych kierujących. Każdego roku blisko tysiąc osób z tego powodu ląduje w policyjnej izbie. W zeszłym roku doszło do 105 wypadków, zginęło w nich pięć osób. Najczęstsze przyczyny tych zdarzeń od lat są podobne: niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze oraz nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu. Co ciekawe ludzie coraz chętniej dzwonią na policję z informacją o pijanych za kółkiem. W 2015 były 134 zgłoszenia. Policja dba także o profilaktykę, współpracuje ze strażą, innymi służbami, powiatem, miastem, szkołami. Funkcjonariusze organizują debaty, w minionym roku doszło do dwóch, dotyczyły profilaktyki antynarkotykowej, zagrożeń wynikających z używek. Każdego roku odbywa się święto policji i inne uroczystości, które mają za zadanie przypominać o pracy służb, tradycjach policji oraz historii. Na zakończenie sesji Marian Stasik Członek Zarządu Powiatu Skierniewickiego wnioskował o powołanie w Skierniewicach izby wytrzeźwień. Jak mówił w szpitalu dochodzi do wielu nieprzyjemnych scen z udziałem pijanych pacjentów na które patrzą inni chorzy. Pijany zamiast w szpitalu powinien dojść do siebie w instytucji do tego powołanej.

Reklama