Marta Muranowicz ze stypendium Prezesa Rady Ministrów

m

Marta Muranowicz z Kuklówki absolwentka Gimnazjum w Radziejowicach dziś uczennica Zespołu Szkół numer 1 w Grodzisku Mazowieckim jest jedną z najlepszych uczennic tej szkoły. W listopadzie zeszłego roku otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów. Marta uczęszcza do drugiej klasy. Stypendium otrzymują uczniowie z najwyższą średnią ocen w danej szkole ponadgimnazjalnej, przejawiający szczególne predyspozycje do jednego z przedmiotów i uzyskujący z niego wybitne wyniki a w pozostałych dziedzinach uzyskujący przynajmniej dobre rezultaty. Marta wypracowała znakomitą średnią ocen- 5,06. W ramach stypendium uczeń otrzymuje gratyfikację finansową. Marta to skromna osoba, chwali sobie poziom nauki w radziejowickim Gimnazjum. Jak mówi teraz powtarza to, czego się nauczyła. W przyszłości zdolna mieszkanka naszej Gminy zamierza wybrać się na studia medyczne, w wolnych chwilach układa puzzle, spędza czas jak każda nastolatka. jn

Reklama