Mija 75 lat od likwidacji gett pod Warszawą

zydzi2

Mija 75 lat od likwidacji gett w miastach Mazowsza Zachodniego. Razem z wywózką Żydów do getta w Warszawie, skończyła się na tym terenie ich kilkuwiekowa historia. Decyzja o wywiezieniu Żydów zapadła w styczniu 1941 roku. Getta likwidowano systematycznie przez cały luty. W wielu miastach, jak Grójec, Sochaczew, Mszczonów, Góra Kalwaria czy Grodzisk Mazowiecki Żydzi stanowili ponad połowę mieszkańców. W niektórych okresach w tych miastach ludność żydowska zdecydowanie dominowała, stanowiła nawet ponad 80% jak w Sochaczewie czy Grodzisku Mazowieckim. Z powiatów Mazowsza Zachodniego wywieziono wówczas 72 tys Żydów. Holocaust przeżyło niewielu, ocaleni wyemigrowali. Dziś na Mazowszu Zachodnim jedynymi śladami po ludności żydowskiej są kirkuty, zbiory muzealne lub uroczystości. Historię swoich Żydów od kilku lat przypomina Grodzisk Mazowiecki, gdzie trwają Sploty, miesiąc pamięci o narodach tworzących dawne miasto. /IAR Anna Wrzesień

Reklama