O bezpieczeństwie pożarowym na sesji Rady Powiatu

36

Bezpieczeństwo pożarowe oraz zagrożenia na terenie powiatu w zeszłym roku to jeden z punktów omawianych podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Skierniewickiego. Informacje przygotował i przedstawił Zastępca Komendanta Komendy Miejskiej PSP w Skierniewicach Tadeusz Zwoliński. Jak mówił w zeszłym roku na tym terenie doszło do 1182 zdarzeń, w tym jedna trzecia to pożary, dwie trzecie dotyczą miejscowych zagrożeń, były też alarmy fałszywe. Strażacy najwięcej pracy mieli w Skierniewicach oraz w Gminach: Skierniewice i Bolimów, najmniej w Gminie Godzianów. W tym 314 pożary określone zostały mianem- małe, 24- średnie, 3-duże i 1- bardzo duży, który gasiło aż 47 zastępów. Straty pożarowe sięgają blisko jednego miliona złotych, szacunkowo uratowane mienie to kwota ponad dziesięciu milionów złotych. Najczęstsze przyczyny to działanie człowieka. Blisko 50 procent to nieostrożność osób dorosłych, na kolejnym miejscu znalazły się podpalenia. Strażacy wyjeżdżają także do miejscowych zagrożeń. W zeszłym roku było ich 783. Druhowie wspierają policję podczas między innymi usuwania skutków wypadków ale też pomagają ludziom w razie niebezpieczeństw związanych z wyładowaniami atmosferycznymi. Niestety także w zeszłym roku druhowie wzięli udział w zdarzeniach w których zginęli ludzie, życie straciło 13 osób (najczęściej są to wypadki, 1 osoba to ofiara pożaru). Oprócz ciężkiej pracy strażacy ciągle się szkolą. 128 druhów w zeszłym roku podniosło swoje kwalifikacje. W 2015 jednostkom przybył nowy sprzęt, OSP z Nowego Kawęczyna- auto, ponadto udało się zakupić środki ochrony osobistej i inne. Na terenie powiatu są 62 jednostki tym 61 operacyjne, 18 działa w krajowym systemie. Na zakończenie prezentacji Wicestarosta Tadeusz Grotkowski podziękował strażakom za ich ciężką pracę i wyraził niezadowolenie z powodu zwolnienia z pracy specjalisty ratownictwa medycznego, jak określił jego zdaniem to zła decyzja, bo była to osoba bardzo dobrze wyszkolona, jeden z najlepszych ratowników w swojej dziedzinie w województwie łódzkim- mówił Tadeusz Grotkowski. Tadeusz Zwoliński Zastępca Komendanta KMPSP w Skierniewicach zapewnił, że przekaże tę informację przełożonym.

Reklama