Podział Mazowsza?

mazowsze

Czy Mazowsze czeka podział? Zastanawiają się samorządowcy i mieszkańcy. Co to oznacza i czy faktycznie do tego dojdzie. Na razie trwa dyskusja. Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek temat uznaje za zastępczy, wójt gminy Radziejowice Urszula Ciężka apeluje o konkretne informacje a nie upolitycznianie sprawy, starosta żyrardowski Wojciech Szustakiewicz, który do pomysłu odniósł się podczas sesji Rady Gminy Radziejowice na dziś jest zdania że to zła idea, będą problemy z podziałem ,,janosikowego”czy już z wywalczonymi dotacjami unijnymi. Podkreśla jednak ,że Rada Powiatu zajmie stanowisko w tej sprawie na kolejnej sesji. Marszałek Mazowsza Adam Struzik, polityk PSL rozesłał do gmin, miast i powiatów apel o podjęcie decyzji sprzeciwiającej się podziałowi. Zapraszam do wysłuchania materiału dnia.

Reklama