Konkurs wiedzy na 1050 lecie Chrztu Polski

Konkurs historyczny Dynastia Piastów organizowany jest przez Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Żyrardowie z okazji rocznicy 1050-lecia chrztu Polski. Odbędzie się on 28 kwietnia 2016 roku o godzinie 10.00 w budynku ZSP Nr 1 przy ulicy Jasnej 11. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Miasta Żyrardowa.

PLAKAT (1)

Głównymi celami konkursu oprócz uczczenia obchodów 1050-lecia chrztu Polski, jest również zachęcenie uczniów do refleksji nad przeszłością, czy popularyzowanie wiedzy dotyczącej dynastii Piastów.

Uczniów do konkursu zgłaszają szkoły do 27 marca 2016 roku – z każdego etapu edukacyjnego maksymalnie można zgłosić 3 osoby. Konkurs w formie testu, będzie trwać 75 minut (część dla gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych będzie odbywać się w tym samym czasie). W przypadku remisu organizatorzy zastrzegają sobie prawo przeprowadzenia dogrywki. Zakres tematyczny konkursu to historia Polski od legendarnego założenia Gniezna do rozbicia dzielnicowego. Jednak, każdy z etapów ma przewidziane inne zagadnienia:

Zagadnienia dla klas IV-VI szkoły podstawowej:

 1. Słowianie na ziemiach polskich

 2. Legendy polskie – legenda o Lechu, Czechu i Rusie, legenda o Popielu, legenda
  o Piaście, legenda o smoku wawelskim i legenda o Wandzie

 3. Wierzenia plemion słowiańskich

 4. Panowanie Mieszka I i Bolesława I Chrobrego

 5. Polska za czasów Mieszka II

 6. Konflikt Bolesława II Szczodrego z biskupem Stanisławem

 7. Testament Bolesława III Krzywoustego

 8. Kronika Galla Anonima (Anonima zwanego Gallem) i Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem

Zagadnienia dla klas I-III gimnazjum:

 1. Zagadnienia dla klas IV-VI szkoły podstawowej

 2. Znajomość dokumentu Dagome iudex

 3. Kronika Thietmara

 4. Polska za czasów Kazimierza I Odnowiciela

 5. Panowanie Bolesława II Szczodrego

 6. Władysław I Herman i jego synowie

 7. Rozwój chrześcijaństwa na ziemiach polskich (rozwój sieci kościelnej, realizacja reformy gregoriańskiej, styl romański na ziemiach polskich)

 8. Małżeństwa i polityka dynastyczna Piastów

Jeśli zaś chodzi o literaturę, to należy wspomnieć, że punktem wyjścia jest materiał nauczany na lekcjach historii lub historii i społeczeństwa zgodny z podstawą programową dla danego etapu edukacyjnego. W ramach przygotowania do konkursu, organizatorzy zalecają przygotowanie się z następujących pozycji:

 1. B. Zientara, Historia powszechna średniowiecza, Warszawa 2000.

 2. Dzieje Kościoła w Polsce, pod red. A. Wiencka, Kraków 208.

 3. M.K. Barański, Dynastia Piastów w Polsce, Warszawa 2008.

 4. Piastowie w dziejach Polski, pod red. R. Hecka, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975.

 5. Poczet królów i książąt polskich, pod. red. A. Garlickiego, Warszawa 1978.

 6. S. Szczur, Historia Polski średniowiecze, Kraków 2002.

Nagrody w postaci nagród rzeczowych i dyplomów przewidziane są dla zdobywców I, II i III miejsca w kategorii gimnazjum i szkoła podstawowa. 

Konkurs został objęty honorowym patronatem przez J.E. Ks. Bpa Andrzeja Franciszka Dziubę – Ordynariusza Diecezji Łowickiej oraz patronatem Prezydenta Miasta Żyrardowa i Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Żyroskop.info.pl jest patronem medialnym tego konkursu. /DS

Reklama