Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Żyrardowie

marsz

Pierwszy w Żyrardowie Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych, organizowany przez żyrardowskie Młodzież Wszechpolską i Klub Gazety Polskiej odbył się 5 marca br.

Marsz poprzedziła Msza Święta w intencji Żołnierzy Wyklętych w kościele pw. św. Karola Boromeusza o godz. 15, podczas której kazanie nt. Żołnierzy Wyklętych i bohaterstwa Polaków w trakcie i po II Wojnie Światowej wygłosił proboszcz parafii, ks. Stanisław Puchaczewski, dziękując przy tym za tak liczną obecność na tej specjalnej Mszy.

Manifestacja ruszyła spod kościoła o godz. 16 i zgromadziła kilkadziesiąt osób. Wzięli w niej udział m.in. zastępca prezydenta Żyrardowa Dariusz Kaczanowski i kilku radnych, z przewodniczącym rady miasta Marcinem Rosińskim i wiceprzewodniczącym Józefem Kapustą na czele. W czasie marszu wykrzykiwano hasła upamiętniające Żołnierzy Wyklętych i formacje wojskowe do których należeli, a także patriotyczne, antykomunistyczne i katolickie. Pochodowi towarzyszyła muzyka poświęcona Żołnierzom Wyklętym. Zgromadzenie zakończyło się o godz. 17, pod tablicą pamiątkową na byłym budynku Urzędu Bezpieczeństwa przy ul. Armii Krajowej 2. Tam złożone zostały kwiaty i zapalone znicze ku pamięci katowanych w tym budynku Polaków, w tym także Wyklętych. Następnie zostały wygłoszone przemówienia- w imieniu Klubu Gazety Polskiej Żyrardów wygłosił je Robert Świerzewski, natomiast w imieniu żyrardowskiego koła Młodzieży Wszechpolskiej jego prezes, a zarazem przewodniczący zgromadzenia Kacper Kociszewski. Po przemówieniach zgromadzeni wspólnie odmówili Modlitwę Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i odśpiewali hymn państwowy. Następne tego typu zgromadzenie odbędzie się już drugi raz 15 sierpnia, pod nazwą II Marsz Zwycięstwa Rzeczypospolitej./fot. Marcin Gomulak/ tekst Kacper Kociszewski/ red

Reklama