Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast Województwa Mazowieckiego

O finansowaniu oświaty, proponowanych zmianach, proteście w sprawie usytuowania na naszym terenie linii 400kV oraz możliwościach, jakie niosą ze sobą fundusze unijne rozmawiali podczas Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast Województwa Mazowieckiego samorządowcy. Spotkanie odbyło się 15 kwietnia w Mszczonowie. Dyskusję rozpoczął Sławomir Broniarz Prezes ZNP. Przypomniał, że Karta Nauczyciela to najważniejszy funkcjonujący akt prawny regulujący działalność placówek oświatowych. Finansowanie jednak w dużej części pozostaje po stronie samorządów lokalnych, subwencja nie wystarcza. W wielu gminach wydatki związane z oświatą stanowią przynajmniej jedną trzecią budżetu, jak nie jego połowę, to jest najkosztowniejsza pozycja finansowa. Dzięki zaangażowaniu Gmin uczniowie mają dodatkowe zajęcia, placówki są remontowane i wyposażane. W Gminie Radziejowice funkcjonują trzy szkoły podstawowe i jedno gimnazjum. – Dbamy o naszych uczniów, chcemy by mieli jak najlepszy start, w gimnazjum prowadzone są dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego, młodzi ludzie mają różne możliwości, by się wykazać naukowo- mówi Wójt Urszula Ciężka. Finansowanie nie jest sprawiedliwe- mówili samorządowcy. -Karta Nauczyciela nie powinna ograniczać możliwości rozwojowych Gmin, musimy dyskutować ze związkami zawodowymi, by dojść do kompromisu, zadowolenia nauczycieli ale też realnych potrzeb samorządów- mówi Józef Grzegorz Kurek Burmistrz Mszczonowa i Przewodniczący Konwentu. Podczas spotkania Marszałek Mazowsza przypomniał o kolejnej perspektywie unijnych pieniędzy. – Jest dużo niewiadomych, będziemy się starali niwelować różnice w rozwoju Gmin- mówił samorządowiec. Lokalne Gminy w tym Radziejowice, Mszczonów, Żabia Wola, Żyrardów, Grodzisk Mazowiecki, Wiskitki, Jaktorów wyraziły swój sprzeciw dotyczący budowy na tym terenie linii 400 kV. jn

Reklama