Dzień Strażaka w powiecie żyrardowskim

strazacy

Mszą św w kościele p.w. Matki Bożej Pocieszenia w intencji strażaków oraz ich rodzin rozpoczęły się 20 maja obchody Dnia Strażaka w powiecie żyrardowskim.  Po niej odbyła się część oficjalna na Placu Jana Pawła II, w czasie które wręczono awanse, medale i odznaczenia.

Meldunek st. bryg. Andrzejowi Oklesińskiemu Dyrektorowi Biura Logistyki KG PSP złożył dowódca uroczystości – mł. kpt. Piotr Bulwan, następnie wciągnięto flagę państwową na maszt i został odegrany hymn państwowy.

W dalszej kolejności mł. bryg. Roman Murgrabia – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Żyrardowie przywitał wszystkich przybyłych gości: dyrektora Biura Logistyki KG PSP, st. bryg. Andrzeja Oklesińskiego, kapelana Powiatowego Strażaków, księdza Sławomira Tulina, wraz z Kapelanem Gminnym Strażaków, księdzem Dariuszem Bujakiem oraz Dziekanem Żyrardowskim ks. Adamem Bednarczykiem, radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Adama Orlińskiego, wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego Andrzeja Wasilewskiego, Starostę Powiatu Żyrardowskiego Wojciecha Szustakiewicza i jego zastępcę Grzegorza Dobrowolskiego, Przewodniczącego Rady Miasta Żyrardowa, Marcina Rosińskiego, Prezydenta  Żyrardowa Wojciecha Jasińskiego i jego zastępcę Chrzanowskiego, Wójt Gminy Radziejowice Urszulę Ciężką, Wójta Gminy Puszcza Mariańska Michała Staniaka, Komendanta Powiatowego PSP w Grodzisku Mazowieckim, st. bryg. Grzegorza Przerwę, Komendanta Powiatowego PSP w Sochaczewie, st. bryg. Piotra Piątkowskiego, Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie, mł. insp. Dariusza Sipaka, zastępcę Komendanta Straży Miejskiej w Żyrardowie Zbigniewa Biegańskiego, Generała Polskich Drużyn Strzeleckich Bogdana Puczyńskiego, Komendantkę Hufca ZHP w Żyrardowie Beatę Marzędę – Przybysz, wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Żyrardowie dha Mirosława Zielonkę, Prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych, Orkiestrę OSP z Wiskitek z kapelmistrzem Bogdanem Ruserem, Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Mszczonowie dha Waldemara Suskiego, Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Radziejowicach dha Daniela Sawickiego, Wiceprezesa Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Wiskitkach dha Stanisława Knopika, Wiceprezesa Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Puszczy Mariańskiej dha Krzysztofa Sobczyka, Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ ”Solidarność” przy KP PSP w Żyrardowie, asp. sztab. Jarosława Dziudę,  Prezesa Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Żyrardowie asp. w stanie spoczynku Krystynę Kozubską.

Następnie Dyrektor Biura KG PSP, Starosta Powiatowy i Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Żyrardowie wręczali strażakom awanse i odznaczenia.

W imieniu awansowanych głos zabrał mł. bryg. Tomasz Piątkowski – Naczelnik Wydziału Operacyjnego KP PSP w Żyrardowie, który podziękował za wyróżnienie i obiecał, że dalsza służba będzie kontynuacją dotychczasowych dokonań i że mieszkańcy powiatu na strażakach nigdy się nie zawiodą i mogą czuć się bezpieczni.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda

postanowieniem z dnia 16 marca 2016 r. odznaczył:

Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę

p. mł. bryg. Sławomira Dobrowolskiego s. Gerarda

p. st. asp. Marka Bednarka s. Józefa

w/w otrzymają odznaczenie na obchodach Mazowieckiego Święta Strażaka.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

postanowieniami Nr 2, 3 i 4/OP/2016

z dnia 22 kwietnia 2016 r. nadał:

Brązową Odznakę „ Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”

p. st. asp. Leszkowi Smolka s. Mieczysława

p. st. ogn. Marcinowi Kopczyńskiemu s. Tadeusza

dh Waldemarowi Suskiemu s. Łukasza

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

Nr 203/27/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. odznaczony został:

Medalem honorowym im. Bolesława Chomicza

dh Stefan Wójcicki s. Kazimierza

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

Nr 202/27/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. odznaczony został:

Złotym Znakiem Związku OSP RP

dh Aleksander Grochowski s. Józefa

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej woj. mazowieckiego

Nr 5/2016 z dnia 16 marca 2016 r. odznaczeni zostali :

złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa

st. kpt. Anna Zimna c. Henryka

st. ogn. Piotr Szuflewski s. Waldemara

srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa

mł. asp. Katarzyna Piszczek c. Kazimierza

ogn. Jarosław Bastek s. Stanisława

mł. ogn. Dariusz Ambroziński s. Jerzego

brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa

dh Grzegorz Kalinowski s. Jana

dh Przemysław Osipiak s. Wiesława

dh Piotr Pajurkowski s. Stanisława

dh Dariusz Piątek s. Henryka

dh Bartłomiej Skuza s. Bogdana

dh Artur Szczepanik s. Andrzeja

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Nr 3/16 z dnia 5 lutego 2016 r.

odznaczeni zostali:

odznaką Strażak Wzorowy

dh Damian Dybiński s. Romana

dh Marek Maszkowski s. Tadeusza

dh Adam Rychlewski s. Grzegorza

dh Rafał Tomaszewski s.Marka

dh Paweł Wasik s. Zenona

dh Ewa Zabrzygraj c. Wojciecha

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Leszek Suski

Za szczególne zaangażowanie w działaniach ratowniczo-gaśniczych

w dniu 4 maja 2016 r. przyznał Dyplom :

mł. bryg. Radosławowi Owczarkowi s. Jerzego

w/w otrzyma dyplom na obchodach Mazowieckiego Święta Strażaka.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

rozkazami personalnymi nr 180, 181 i 187/kadr/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

nadał z dniem 04 maja 2016 r.

p. st. kpt. Sławomirowi Dobrowolskiemu s. Gerarda stopień młodszego brygadiera

p. st. kpt. Tomaszowi Piątkowskiemu s. Albina stopień młodszego brygadiera

p. kpt. Markowi Świderkowi s. Stanisława stopień starszego kapitana

p. mł. kpt. Jarosławowi Belinie s. Mariana stopień kapitana

p. mł. kpt. Hubertowi Lenarcikowi s. Mariana stopień kapitana

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

rozkazem personalnym nr 1/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r.

nadał z dniem 04 maja 2016 r.

p. asp. Markowi Jeżakowi s. Franciszka stopień starszego aspiranta

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

rozkazem personalnym nr 31/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r.

nadał z dniem 04 maja 2016 r.

p. ogn. Pawłowi Krzemińskiemu s. Aleksandra stopień starszego ogniomistrza

p. ogn. Mariuszowi Rogozińskiemu s. Tadeusza stopień starszego ogniomistrza

p. ogn. Sławomirowi Urbaniakowi s. Józefa stopień starszego ogniomistrza

p. mł. ogn. Marcinowi Florczakowi s. Zbigniewa stopień ogniomistrza

p. mł. ogn. Ireneuszowi Papudze s. Adama stopień ogniomistrza

p. st. sekc. Mirosławowi Okrasie s. Sylwestra stopień młodszego ogniomistrza

p. st. sekc. Mariuszowi Tomczykowi s. Sławomira stopień młodszego ogniomistrza

p. sekc. Kamilowi Białkowi s. Mirosława stopień starszego sekcyjnego

p. sekc. Pawłowi Wierciochowi s. Kazimierza stopień starszego sekcyjnego

p. sekc. Przemysławowi Wilkowi s. Mirosława stopień starszego sekcyjnego

Opracowanie – mł. bryg. Piotr Grzelecki – oficer prasowy KP PSP Żyrardów

Zdjęcia – Agata Wagner (Głos Żyrardowa i Okolicy)

Reklama