Konkurs historyczny Żyrardów – 100 lat minęło

PLAKAT 100
Konkurs odbędzie się 4 czerwca 2016 roku o godzinie 9.00 w budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Żyrardowie przy ul. Jasnej 11 i zostanie przeprowadzony w ramach Dnia Patrona Szkoły – Filipa de Girarda. Kierowany jest do uczniów gimnazjów powiatu żyrardowskiego. Honorowy patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego, jego organizatorem jest przez Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Żyrardowie
Głównymi celami konkursu to oprócz uczczenia obchodów 100-lecia nadania praw miejskich Żyrardowowi, jest również rozwinięcie zainteresowań historią Żyrardowa, budowa tożsamości narodowej w oparciu o znajomość historii lokalnej oraz popularyzowanie wiedzy dotyczącej Żyrardowa.
Uczniów do konkursu zgłaszają gimnazja z terenu powiatu żyrardowskiego. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 uczniów. Konkurs w formie testu, będzie trwać 75 minut. W przypadku remisu organizatorzy zastrzegają sobie prawo przeprowadzenia dogrywki. Zakres tematyczny konkursu to historia Żyrardowa od 1829 do 1916 roku. Jednak szczegółowymi zagadnieniami są:
1. Postać Filipa de Girarda
2. Postać Henryka Łubieńskiego
3. Powstanie i rozwój Fabryki Wyrobów Lnianych w Żyrardowie
4. Karol Hielle i Karol Dittrich oraz ich wkład w rozwój Fabryki Wyrobów Lnianych
w Żyrardowie
5. Towarzystwo Akcyjne Zakładów Żyrardowskich
6. Pierwszy powszechny strajk w Żyrardowie 23-28 IV 1883 r.
7. Żyrardów w czasie I wojny światowej
8. Życie codzienne mieszkańców Żyrardowa (zwyczaje doroczne i rodzinne, czas wolny robotników)
9. Cudzoziemcy w Żyrardowie
10. Zabytki Żyrardowa
11. Szkoły i kościoły Żyrardowa
12. Dawne i obecne ulice Żyrardowa
W ramach przygotowania do konkursu, organizatorzy zalecają przygotowanie się z następujących pozycji:
Literatura:
1. A. Stawarz, Żyrardów Narodziny społeczności, Warszawa – Żyrardów 1985.
2. J. Kazimierski, Dzieje Zakładów Żyrardowskich i ich załogi w latach 1829-1885, Ciechanów 1984.
3. K. Zwoliński, Zakłady Żyrardowskie w latach 1885-1915, Warszawa 1979.
4. Żyrardów 1829-1945, pod red. I. Pietrzak-Pawłowskiej, Warszawa 1980.
5. Vademecum Żyrardowa, pod red. B. Nietrzebki, Żyrardów 2011.
Nagrody w postaci nagród rzeczowych i dyplomów przewidywane są dla zdobywców I, II i III miejsca. Wyniki zostaną ogłoszone w ciągu półtorej godziny od zakończenia konkursu.
Organizatorzy konkursu mogą poszczycić się bardzo prestiżowymi patronatami, bo oprócz Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, konkurs został objęty patronatem, Prezydenta Miasta Żyrardowa, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Narodowego Centrum Kultury, Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie oraz Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim. Portal Żyroskop.info.pl jest patronem medialnym tego konkursu.

Reklama