O pracy GOPS na sesji

es

Sprawozdanie z rocznej pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej złożyła podczas sesji Rady Gminy Puszcza Mariańska Kierownik Ewa Śledź. Poinformowała o wydatkach i potrzebach. GOPS to też patron funkcjonującej w Gminie Spółdzielni Socjalnej. Zapraszam do wysłuchania Rozmowy Dnia.

Reklama