Zakład realizuje misję od 140 lat

zakrzewski

Zakład Poprawczy w Studzieńcu powstał 140 lat temu, jako pierwszy na ziemiach polskich i 4 w Europie ośrodek, gdzie nieletni włóczędzy oraz przestępcy mogli odbyć karę, nauczyć się zawodu, wartości moralnych i wrócić na łono społeczeństwa. Początkowo była to osada rolna, szybko zaczęto chłopców uczyć różnych rzemiosł. Zmieniały się granice, ustroje polityczne, a zakład trwał. W szczytowym momencie w około 80 ha majątku mieszkało około 300 chłopców. Dziś jest ich kilkudziesięciu. Ten ośrodek to nadal szansa. O niej opowiada dyr Zakładu Poprawczego w Studzieńcu Andrzej Zakrzewski.

Reklama