Jednogłośne absolutorium dla Zarząd LGD Ziemia Chełmońskiego

lgd

W Mszczonowie odbyło się walne zebranie członków Lokalnej Grupy Działania Ziemia Chełmońskiego. Spotkanie ważne, podsumowujące ostatnie miesiące pracy. Wszyscy zebrani poparli dotychczasowe działania przyznając Zarządowi absolutorium. W zeszłym roku nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa, Witolda Czuksanowa zastąpiła Magdalena Podsiadły- w LGD od początku, wcześniej Prezeska Funduszu Młodych Wehikuł. – Dziękuję za zaufanie i zachęcam do tego byście starali się o wsparcie finansowe na różne przedsięwzięcia. Znaczna część środków ma być przeznaczona na potrzeby przedsiębiorców, pierwsze nabory ruszą pod koniec roku- poinformowała podczas spotkania Prezes LGD Ziemia Chełmońskiego. Biuro organizacji mieści się w Żabiej Woli, teraz w ramach lokalnej grupy współpracuje10 gmin. Zapraszam do wysłuchania materiału dnia.

Reklama