Jednogłośne absolutorium dla Zarządu LGD Ziemia Chełmońskiego

lgd

W Mszczonowie odbyło się walne zebranie członków Lokalnej Grupy Działania Ziemia Chełmońskiego. Spotkanie ważne, podsumowujące ostatnie miesiące pracy. Wszyscy zebrani poparli dotychczasowe działania przyznając Zarządowi absolutorium. W zeszłym roku nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa, Witolda Czuksanowa zastąpiła Magdalena Podsiadły- w LGD od początku, wcześniej Prezeska Funduszu Młodych Wehikuł. – Dziękuję za zaufanie i zachęcam do tego byście starali się o wsparcie finansowe na różne przedsięwzięcia. Znaczna część środków ma być przeznaczona na potrzeby przedsiębiorców, pierwsze nabory ruszą pod koniec roku- poinformowała podczas spotkania Prezes LGD Ziemia Chełmońskiego. Biuro organizacji mieści się w Żabiej Woli, teraz w ramach lokalnej grupy współpracuje 10 gmin. jn

O szczegółach nowej perspektywy w wywiadzie, zapraszam do przeczytania

LDG rozda kolejne dotacje

Lokalna Grupa Działania Ziemia Chełmońskiego rozda kolejne pieniądze organizacjom, przedsiębiorcom. Strategia na kolejne lata została zatwierdzona. LGD ma wiele ciekawych pomysłów na wspieranie ludzi z inicjatywą. Moim gościem jest Prezes Magdalena Podsiadły.

Red: Ostatnio rozmawiałyśmy o przygotowywanej przez LGD Ziemia Chełmońskiego strategii, dokument już jest, jakie są cele strategiczne na kolejne lata?

MP: Strategia została przygotowana, złożona, z końcem kwietnia ukazała się lista rankingowa.17 maja podpisaliśmy umowę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. W tym rozdaniu na lata 2014-2023 pozyskaliśmy jako grupa 10 gmin ponad 11 milionów złotych.

Red: O jakie środki się ubiegaliście?

MP: Ubiegaliśmy się o dwanaście milionów złotych. W poprzednim okresie programowania przerobiliśmy blisko 11 milionów złotych na 11 gmin, w tym rozdaniu mamy10 gmin.

Red: Co było oceniane?

MP: Wszystko, od ilości złożonych stron, poprzez cele, bezrobocie, migrację. Karta oceny była bogata. Cieszymy się z tego, że przechodzimy do dalszej pracy.

Red: Jakie macie cele? W ostatnich latach stawialiście na przedsiębiorczość, turystykę.

MP: Teraz będzie kontynuacja, połowę budżetu pochłonie przedsiębiorczość, na rozwój firm, zakładanie nowych firm. Kolejne pieniądze wesprą turystykę, budowę, przebudowę infrastruktury na obszarze LSR oraz aktywizację i integrację mieszkańców. Co ważne, LGD będzie operatorem wniosków, otrzymujemy większe uprawnienia i zobowiązanie. Pierwsze nabory będą dotyczyć przedsiębiorczości, planujemy ogłosić je w drugim półroczu 2016 roku. W pierwszym etapie ponad 2 miliony złotych alokacji. Startujemy z przedsiębiorcami bo im pomoc jest bardzo potrzebna. Zachęcamy wszystkich do śledzenia naszej strony internetowej, na której są informacje, można także skorzystać z doradztwa w biurze w Żabiej Woli. W ramach LSR pamiętamy o projektach współpracy, dwa duże są już zaplanowane, jeden dotyczy przedsiębiorczości, drugi działań artystycznych. Zamierzamy tworzyć małe kluby biznesowe.

Red:Co by Pani powiedziała ludziom którzy mają chęć skorzystać ze środków ale boją się formalności.
MP:Nie należy się zrażać, trzeba pytać, będziemy organizować cykl doradztwa. Nie należy się bać, na pewno pomożemy w tym zakresie do jakiego jesteśmy uprawnieni.

Red: Dziękuję za rozmowę,

MP: Dziękuję.

 

Reklama