Bon zasiedleniowy od Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach

rp

PUP w Skierniewicach proponuje różne możliwości i wspiera osoby bezrobotne. Jedną z takich form jest bon zasiedleniowy- informuje Dyrektor PUP Ryszard Pawlewicz. Osoba, która chce skorzystać z bonu zasiedleniowego nie może przekroczyć 30 roku życia, musi podjąć pracę poza miejscem zamieszkania. W ramach bonu w ciągu ośmiu miesięcy od przyznania pomocy, osoba z niego korzystająca zobowiązana jest do co najmniej półrocznej pracy na cały etat. W ramach projektu wsparcia jednorazowo wypłacane są pieniądze w wysokości około ośmiu tysięcy złotych. Program realizowany jest przez PUP w Skierniewicach od końca 2014 roku.

Reklama