Droga Krzyżowa z Papieżem Franciszkiem! Dzień piąty ŚDM.

Wspólne Eucharystie, koncerty, uwielbienia… Podczas ŚDM młodzi przeżywają różnorodne wydarzenia, które mają wzmocnić ich relację z Jezusem. Niepowtarzalną okazją do głębszego wpatrzenia się w tajemnicę męki Chrystusa była Droga Krzyżowa z Papieżem Franciszkiem, poprzedzona katechezą w Miasteczku Łowickim.

DSC_0324

Pierwszą część dnia młodzież z naszej diecezji spędziła na polu, które jednak pozostało na swoim miejscu po całonocnych opadach deszczu, wysłuchując nauki biskupa Jerzego Mazura dotyczącej realizacji miłosierdzia w codziennym życiu. Prowadzący katechezę opowiedział również swoje krótkie świadectwo pracy na misji Afryce , Białorusi, Syberii. Po nim, już kolejny raz, młodzi mieli szansę wejść w dialog z biskupem. Po południu uczestnicy Miasteczka Łowickiego wyruszyli na krakowskie Błonia, gdzie w skupieniu czekali na przyjazd Ojca Świętego i rozpoczęcie drogi krzyżowej. Nabożeństwo, tak jak całe ŚDM, przepełnione było młodzieńczą pasją, chęcią dzielenia się swoimi talentami danymi od Boga z drugimi człowiekiem. Każdej stacji przyporządkowany został jeden uczynek miłosierdzia, którego realizację przedstawiały krótkie spoty przybliżające działania różnorodnych organizacji mających na celu niesienie pomocy bliźniemu. Filmy poprzedzał fragment Pisma Świętego wraz z komentarzem. Usłyszane słowo lepiej zapadało w pamięć dzięki grze aktorskiej obrazującej przebieg drogi Chrystusa na krzyż. Później głos zabrał Papież Franciszek. W swoim wystąpieniu podkreślił obecność Boga w ludziach dotkniętych wszelkim cierpieniem, chorobą, wojną, przemocą. Zachęcił także do otwarcia serc na uchodźców. – Witamy braci z Syrii z braterską miłością i sympatią – mówił Ojciec Święty. Papież prosił młodzież o pójście w ślad za Jezusem. – Droga krzyżowa jest drogą szczęścia, pójścia za Chrystusem aż do końca, w często dramatycznych okolicznościach życia codziennego – zaznaczył Papież Franciszek. Na zakończenie udzielił uroczystego błogosławieństwa, które na pewno umocniło uczestników Miasteczka Łowickiego na drodze za Jezusem, w stawaniu się, jak powiedział Ojciec Święty – bohaterami służby.

Lidia Majda

DSC_0028 DSC_0030 DSC_0036

Reklama