Pomoc dla Wspólnot Gruntowych

ogłoszenie o projekcie dla wspolnot gruntowych

Stowarzyszenie Aktywni wraz z Powiatem Szydłowieckim realizuje projekt „Aktywne Wspólnoty Gruntowe”, będący kontynuacją pierwszego w Polsce projektu poświęconego wspólnotom gruntowym.

Celem projektu jest pomoc wspólnotom gruntowym z terenu woj. mazowieckiego, świętokrzyskiego, łódzkiego i lubelskiego przez przekazanie im kompleksowego wsparcia: szkoleń i doradztwa specjalistycznego z zakresu wspólnot gruntowych oraz ekonomii społecznej.

Wyniki kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli pokazały, że w Polsce występuje ponad 5000 wspólnot gruntowych, z czego większość jest NIEAKTYWNA. Wspólnoty nieaktywne są uważane za nieposiadające właściciela, co powoduje, iż w większości przypadków grunty wspólnot należą do obszarów najbardziej zaniedbanych gospodarczo.

Większość z nich nie ma uporządkowanego stanu prawnego. Taka sytuacja stwarza poważne niedogodności dla samorządów gminnych z powodu trudności z opodatkowaniem tych gruntów oraz trudności z pozyskiwaniem tych terenów na cele związane z realizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Uprawnieni nie mogą gospodarować mieniem wspólnoty, gdy ta jest nieaktywna, tym samym nie mogą czerpać z niej potencjalnych zysków czy działać przez spółkę na rzecz rozwoju swojej miejscowości. Uprawnieni zazwyczaj nie mają wystarczającej wiedzy na temat reaktywacji wspólnoty i potrzebują zewnętrznego wsparcia.

Tematyka wspólnot gruntowych staje się niezwykle aktualna w obliczu zmian prawnych jakie nastąpiły 1 stycznia 2016 roku w związku z nowelizacją ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Zgodnie z nowymi przepisami już niebawem jeśli nie będzie możliwe ustalenie uprawnionych we wspólnocie gruntowej, to – na swój wniosek – jej tereny nieodpłatnie przejmą gminy właściwe ze względu na położenie nieruchomości. Gdyby gmina nie chciała lub nie mogła przejąć takiego terenu, przejdzie on na rzecz Skarbu Państwa. Grunty należące do wspólnot są często atrakcyjnymi działkami inwestycyjnymi.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY. SERDECZNIE PAŃSTWA ZAPRASZAMY, REKRUTACJA TRWA DO 12 WRZEŚNIA 2016 R.

Więcej informacji uzyskacie Państwo na stronie internetowej: www.wspolnotygruntowe.pl,
oraz pod numerem: 503 895 154.

Reklama