Zachęcić seniorów do działania

seniorzy

Szkolenia, wyjazd studyjny, organizacja konkursu na inicjatywy senioralne oraz wydanie broszury informacyjnej. Tak dwie organizacje pozarządowe z powiatu żyrardowskiego będą zachęcać seniorów do podejmowania działań na rzecz lokalnej społeczności. Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych (MRIES) i Kuźnia Inicjatyw „Wiskitki.org” właśnie rozpoczynają wspólny projekt „Sieć Inicjatyw Senioralnych”. Projekt będzie realizowany od lipca do grudnia 2016 r. W jego ramach odbędą się szkolenia, wyjazd studyjny, konkurs na inicjatywy senioralne, zostanie wydana broszura informacyjna oraz Festiwal Seniorów. Na projekt organizacje pozyskały ponad 78 tysięcy złotych. Partnerem projektu jest Gmina Puszcza Mariańska.

Obecnie rozpoczyna się rekrutacja na warsztaty w projekcie. Udział w zajęciach ma pomóc seniorom przygotować własne inicjatywy społeczne, które będą mogli zgłosić we wrześniu w konkursie inicjatyw senioralnych i otrzymać wsparcie finansowe w wysokości 2 500 zł. Warsztaty prowadzone będą w lipcu i w sierpniu w Żyrardowie i drugim miejscu na terenie powiatu żyrardowskiego.

Na warsztaty można zapisać się telefonicznie pod nr 46 831 81 09 lub elektronicznie poprzez formularz dostępny na stronach organizatorów. Więcej informacji na stronach internetowych realizatorów projektu www.inicjatywa.info.pl oraz www.wiskitki.org

Reklama