„Weź mnie w obroty” czyli projekt LGD i Odkorkowanych

zg

Ekologia stała się ostatnio bardzo modnym pojęciem, które często jest tematem rozmów, programów, artykułów. Zdecydowana większość ludzi popiera inicjatywę troski o planetę: oszczędzania wody i prądu, segregowania śmieci, nieniszczenia warstwy ozonowej itp. Niestety, wciąż wiele osób nie zachowuje się zgodnie ze swoimi deklaracjami… Są też tacy, którym los Ziemi jest obojętny…

Właśnie ta obojętność i bierna postawa wobec zagrożeń środowiska stały się przyczyną zawiązania grupy nieformalnej Odkorkowani, do której należą osoby zaangażowane w ochronę środowiska. Dzięki współpracy z Lokalną Grupą Działania „Ziemia Chełmońskiego” udało się nam pozyskać dofinansowanie na nasz pierwszy projekt. Łączna kwota dotacji uzyskanej w ramach Programu FIO Mazowsze Lokalnie wyniosła 5 000 zł. Weź mnie w obroty”, to działanie, które ma na celu edukację ekologiczną mieszkańców gmin Mszczonów, Radziejowice i Żabia Wola. Centralną osią przedsięwzięcia będzie ustawienie minimum 20 kompletów zgniataczy butelek i pojemników na korki na tym terenie. Akcesoria ułatwiające segregację i recykling śmieci zostaną ulokowane w szkołach, urzędach, siedzibach organizacji pozarządowych – wszędzie tam, gdzie przebywa dużo osób. Każdy zgniatacz będzie opatrzony plakatem edukacyjnym i instrukcją, stworzymy także ulotki promocyjne wskazujące ich lokalizację. We wrześniu planujemy organizację konkursu wiedzy o ekologii i środowisku dla klas 4-6 szkół podstawowych z terenu „Ziemi Chełmońskiego”. Obowiązkowo, włączymy się także w jesienną akcję Sprzątania Świata, przy okazji opowiadając najmłodszym o wpływie śmieci na naszą planetę. Jesień 2016 ogłaszamy więc czasem DBANIA O ŚRODOWISKO! Przyłącz się do nas – odkręć butelkę i „weź ją w obroty”!

Grupa Odkorkowani

Reklama