Tytuły Boryna Roku 2016 Powiatu Skierniewickiego rozdane

b

Marek Kotyna z gminy Słupia, Magdalena i Michał Topolscy z gminy Godzianów, Hanna Moscardo Malinowski z gminy Kowiesy, Waldemar Kolary to tegoroczni wyróżnieni tytułem Boryna roku 2016. Uroczystość odbyła się podczas Dożynek Powiatu Skierniewickiego. To wyjątkowy czas żniw, plonów, życzeń oraz uhonorowania tych którzy wyróżniają się w sposób szczególny. Tytuły zostały wręczone odpowiednio w kategoriach: Małe Gospodarstwo Rolne, Duże Gospodarstwo Rolne, Gospodarstwo Specjalistyczne, Zakład Rolno- Spożywczy. W imieniu nagrodzonych Hanna Moscardo Malinowski podziękowała za docenienie wkładu pracy i wysiłku lokalnych gospodarzy, przedsiębiorców. Swoją nagrodę odebrał też nieobecny w zeszłym roku Jacek Woźniak z Nowego Kawęczyna w kategorii ,,Gospodarstwo Rolne”. W najbliższym wydaniu kwartalnika ,,Puls Powiatu Skierniewickiego” zaprezentujemy zwycięzców. jn

Reklama