Dożynki Powiatowo- Gminne w Osuchowie

d

Tegoroczne dożynki osuchowskie miały wymiar ponadlokalny. Na terenie Gminy Mszczonów za plony dziękowali samorządowcy z całego powiatu żyrardowskiego. Przed ołtarzem kościoła parafialnego w Osuchowie poświęconych zostało aż sześć bochnów chleba, które następnie wręczone zostały: Staroście Powiatu Żyrardowskiego Wojciechowi Szustakiewiczowi, Burmistrzowi Mszczonowa Józefowi Grzegorzowi Kurkowi, Zastępcy Prezydenta Żyrardowa Lucjanowi Krzysztofowi Chrzanowskiemu, Wójt Gminy Radziejowice Urszuli Ciężkiej, Wójtowi Puszczy Mariańskiej Michałowi Staniakowi i Wójtowi Wiskitek Franciszkowi Grzegorzowi Miastowskiemu. Dożynkową Mszę Świętą koncelebrowali: dziekan Dekanatu Mszczonów ks. prałat Tadeusz Przybylski wraz z proboszczem Parafii Osuchów ks. kanonikiem Jerzym Witkowskim. W wygłoszonej homilii ks. dziekan mówił o wdzięczności Bogu za wszystkie otrzymane dary. Nauczał, aby nieprzerwanie i w pokorze za nie dziękować oraz odczuwać radość z posiadania rzeczy najprostszych, a tym samym najbardziej potrzebnych. Przestrzegał przed przywiązywaniem się do bogactw, które są przemijające. Jednocześnie wskazywał na miłosierdzie jako na skarb największy. Na zakończenie Eucharystii ks. dziekan dokonał poświęcenia wieńców dożynkowych, które następnie w świątecznym korowodzie poniesione zostały na plac przy ośrodku szkoleniowym ZUS -u, gdzie odbył się festyn, przygotowany przez Mszczonowski Ośrodek Kultury. Dożynkowy pochód otwierała Orkiestra Dęta OSP Mszczonów wraz ze swoimi urodziwymi tamburmajorkami i marżonetkami. Później kroczyli starostowie dożynek: radna powiatowa Krystyna Penczonek i przedstawiciel Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej z Osuchowa Adam Deka. Nieśli oni wraz z burmistrzem Józefem Grzegorzem Kurkiem symboliczny bochen chleba Gminy Mszczonów. Kolejne, dziękczynne chleby, dzierżyli wspomniani już na wstępnie samorządowcy z całego powiatu żyrardowskiego. Za nimi na miejsce festynu udali się strażacy z Osuchowa oraz poczty sztandarowe OSP Osuchów i PSL-u. Wieńce i bochny chleba zostały później wyeksponowane przy scenie dożynkowej, z której wszystkich przybyłych na święto plonów powitał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Mszczonowa, a zarazem leśniczy i radny z terenu Osuchowa, Marek Zientek. Po nim głos zabrali: starosta Wojciech Szustakiewicz i burmistrz Józef Grzegorz Kurek. Obaj mówili o wartości pracy rolnika, sadownika i hodowcy, a także dziękowali za wysiłek, jaki oni wkładają w to, aby nikomu z nas nigdy nie zabrakło żywności. List do uczestników powiatowych dożynek w Osuchowie, skierowany przez prezesa Agencji Rozwoju i Restrukturyzacji Rolnictwa Daniela Obajtka, odczytał kierownik powiatowego biura ARIMR Łukasz Choiński. Dożynkową zabawę rozpoczął koncert Orkiestry Dętej OSP Mszczonów. Przy strażackiej, dostojnej muzyce, samorządowcy z tacami wypełnionymi chlebem udali się do wszystkich uczestników święta, aby w tak symboliczny sposób dzielić się z nimi tegorocznymi plonami. Po koncercie strażaków oraz pokazie umiejętności tamburmajorek i marżonetek dożynkowa scena na długo przejęta została przez młodych artystów z MOK-u. Rewia w ich wykonaniu, nosząca tytuł „O dziewczynach, kobietach i miłości” została przygotowana perfekcyjnie. Każdy utwór był nagradzany gromkimi brawami. Kolejnymi punktami dożynkowej zabawy były występy trzech zespołów: S.O.S. ABBA COVER SHOW, Boney M Imitation oraz Clip Dance. Osuchowska publiczność mogła też podziwiać popisy artystyczne uczniów swojego Zespołu Szkół. Na zakończenie relacji koniecznie trzeba odnotować, że w tradycyjnym konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy zwyciężyło sołectwo Piekarowo, przed sołectwem Lindów oraz sołectwami Pawłowice i Piekary, którym przyznano równorzędne trzecie miejsce.

Piotr Dymecki, GCI

Reklama