Dzień Edukacji Narodowej w Powiecie Skierniewickim

dn

Nauczyciel

-On daje ci przepis na życie, jak dobry fachowiec i znawca, pedagog – twój nauczyciel przewodnik, opiekun i wychowawca. On nigdy nie szczędzi ci czasu,
sprawdziany poprawia po nocy. On rankiem pospiesza do klasy, by uczniom udzielać pomocy. On znosi dziecięce igraszki, czasami bezmyślne ekscesy.
Uczniowskie go trapią porażki, radują go wszelkie sukcesy. On wiedzy bagażem pokaźnym kolejne napełnia roczniki, by uczeń pozostał kimś ważnym.
budował przyszłości pomniki. (Autor: Natalia Zachara). Tymi słowy Wicestarosta Skierniewicki Tadeusz Grotkowski rozpoczął uroczystość obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Starostwie Powiatowym- 14 października. Później już głos zabrał Mirosław Belina Starosta Skierniewicki. Starostwa w imieniu samorządu podziękował nauczycielom za ich trud i pracę oraz kształtowanie postaw młodego człowieka. Starosta nawiązał także do reformy jaka czeka polską oświatę, jak mówił w przypadku szkół powiatowych: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie raczej zmiany mogą być korzystne, zwiększy się bowiem liczba uczniów i klas. Starosta odczytał także życzenia od Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej. Wśród zaproszonych gości, nauczycieli, pracowników oświaty, pracowników Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, była też Poseł Dorota Rutkowska oraz Dyrektor Delegatury Kuratorium w Skierniewicach, Bogdan Okrasso -Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Skierniewicach i Radny Jan Konopczyński, Skarbnik Ewa Ulanowska, Sekretarz Marcin Szymański, szefowie jednostek, kierownicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Skierniewicach. Starosta Mirosław Belina w swym wystąpieniu dodał, że Dzień Edukacji Narodowej to czas kiedy ze szczególną troską myślimy i zastanawiamy się nad edukacją i wychowaniem młodego człowieka. Oprócz szkoły znaczną rolę w tym procesie spełnia rodzina- podkreślił. Na dobrą współpracę i zaangażowanie Powiatu jako organu prowadzącego zwróciły uwagę zarówno Poseł Dorota Rutkowska jak i Dyrektor Irena Lesiak. Pani Dyrektor przyznała, że współczesny nauczyciel to osoba od której wiele się wymaga, to bardzo ważna rola nie tylko uczyć dzieci ale też być dla nich autorytetem- mówiła Pani Dyrektor i dodała jednocześnie ,że ,,dobry nauczyciel widzi więcej, nie tylko twarze dzieci ale stara się zobaczyć także ich dusze”. Irena Lesiak złożyła życzenia wszystkim pracownikom oświaty, Poseł Dorota Rutkowska także dołączyła się do tych serdeczności życzyła nauczycielom by inspirowali młodych ludzi. Spotkanie to też doskonała okazja do wręczenia nagród i wyróżnień. Starosta Skierniewicki wręczył nagrody: Dorocie Dziekanowskiej Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie, nagrodę otrzymała Katarzyna Jochym z ZSP w Głuchowie, Barbara Gogol Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Skierniewicach, wyróżnienie trafiło do Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie, która otrzymała też Medal KEN. Nagrody Dyrektor ZSP w Głuchowie przypadły w udziale:Justynie Kacprzyk, Aleksandrze Zduńczyk, Krystynie Lenczewskiej, Barbarze Gierach i Dominice Bachmat. Nagrody Dyrektor ZSP w Bolimowie zostały wręczone: Elżbiecie Gródeckiej, Annie Paprockiej, Beacie Tuka, Marzenie Boguś, Angelice Zdunkiewicz- Kaczor. P. o. Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Skierniewicach Dorota Rzepecka otrzymała nagrodę z rąk Starosty oraz wręczyła nagrody wyróżniającym się pracownikom. Wyróżnieni to: Anna Jaskólska, Agnieszka Siwińska- Iwańczyk, Emilia Safianowska. Wicestarosta na koniec podziękował Skarbnik Powiatu Ewie Ulanowskiej za bardzo dobrą współpracę ze szkołami. Później już wszyscy goście wysłuchali koncertu Jakuba i Marysi oraz skorzystali z przygotowanego przez młodzież z ZSP w Głuchowie poczęstunku.

Reklama