Przeczytaj, wspomnij

n1

Listopad to miesiąc kiedy wspominamy tych, którzy odeszli. Odwiedzamy rodzinne groby, mogiły przyjaciół, osób zasłużonych, zapalamy znicze, symbol naszej pamięci. W tym roku pożegnaliśmy kolejne znane postaci z naszej gminy, w październiku odeszli Aleksander Suzdorf, żołnierz AK oraz nauczycielka Joanna Grochowska. Aleksander Suzdrof spoczął w rodzinnym grobie na cmentarzu w Kuklówce, Joanna Grochowska na cmentarzu w Radziejowicach. Cmentarze to miejsca pochówku i naszej historii, w Radziejowicach po lewej stronie nekropolii znajduje się nagrobek z 1923 roku Państwa Popłońskich, to grób rodzinny, nieopodal zwraca uwagę grobowiec znanej i związanej z Radziejowicami rodziny Krasińskich. Przy głównej alejce spoczywają księża: ksiądz Józef Łagodziński, ksiądz Aleksander Kozarzewski oraz ksiądz Wincenty Stelmaski. – Nasi kapłani mają ogromny wpływ na życie społeczności lokalnej- mówi Barbara Draniak. U samego wejścia na cmentarz wspomnienie tragedii rodzinnej, grób młodego człowieka, który zginął razem ze swoim kolegą podczas burzy. W alejce po lewej stronie od wejścia w pobliżu muru znajduje się grobowiec pierwszego komendanta OSP w Radziejowicach Hipolita Mikołajczyka. Pan Hipolit zmarł mając 95 lat- w 1998 roku. Był społecznikiem, pomagał mieszkańcom, uczestniczył w pracach komitetu powstania ośrodka zdrowia i telefonizacji. Ważne dla nas wszystkich są groby poległych żołnierzy. To często mogiły bezimienne, obok tych grobów spoczywa mała dziewczynka- Basia Domaradzka zginęła podczas wojny, uciekając z Warszawy, miała zaledwie 9 lat. Nekropolia w Radziejowicach to też miejsce wiecznego spoczynku pana Teodora Austa- budowniczego i dyrektora Żyrardowskich Zakładów Ceramicznych do których należała Cegielnia w Radziejowicach. Przy głównej alejce pochowany jest syn leśniczego- Tatara. Zginął młodo, zamordowany przez Krwawego Alka- przestępcę znanego wówczas w Żyrardowie i okolicach. W lesie w miejscu mordu rodzice chłopca postawili pomnik. Grób Tymoteusza Tatara znajduje się po lewej stronie głównej alejki. Nieopodal grób Państwa Gradkowskich, legenda głosi, że właśnie tutaj żołnierze Armii Krajowej podczas wojny chowali broń. Niedawno odeszli i spoczywają na tym cmentarzu między innymi Henryk Piątek- komendant OSP w Korytowie ale też Małgorzata Kulicka- dyrektor Szkoły Muzycznej w Grodzisku Mazowieckim Daniel Walasek, Radny oraz zastępca Wójta Gminy, Sołtys Ryszard Wasiak, Wiesława Czapińska- Kalenik wybitna dziennikarka, w tym roku dołączyła też Joanna Grochowska- nauczycielka. Radziejowicki cmentarz to miejsce spoczynku wielu wybitnych mieszkańców, którzy pracowali na rzecz lokalnej społeczności, to im dziś należy się pamięć, w Kuklówce zaś pochowany jest Tadeusz Kłuciński do 2009 roku Wójt Gminy Radziejowice. Warto przyjść i zapalić znicz. Justyna Napierała

n2

n3

n4

n5

n6

n7

n10

n11

n12

Reklama