150 lecie Powiatu Skierniewickiego- 13 stycznia uroczysta sesja

5-targi-rolnicze-w-nadarzynie

Powiat Skierniewicki kończy 150 lat. Główne uroczystości inaugurujące obchody 150 lecia Powiatu odbędą się 13 stycznia 2017 roku o godzinie 15.00  w Sali Sejmikowej Starostwa Powiatowego w Skierniewicach. Na uroczystości zostało zaproszonych wielu gości,  odbędzie się uroczysta Sesja Powiatu Skierniewickiego, goście zobaczą specjalny program artystyczny, zostanie przygotowana okolicznościowa wystawa oraz wręczone medale okolicznościowe. Powiat Skierniewicki został utworzony 31 grudnia 1866 roku z ukazu cara o nowym podziale ziem byłego Królestwa Polskiego. Jego działalność została zainaugurowana 13 stycznia 1867 roku. Do czasów I wojny światowej naczelne stanowiska były zajmowane przez rosyjskich oficerów. W roku 1915 powiat znalazł się pod okupacją niemiecką i stan ten trwał do 12 listopada 1918 roku.  Po odzyskaniu niepodległości, powiat skierniewicki w 1919 roku obejmował obszar 763 km kw. i  wszedł w skład województwa warszawskiego. Piękną kartę w historii powiatu zapisał Wacław Gajewski, pierwszy powojenny starosta, wielki patriota i społecznik, przyczyniając się do jego rozwoju na wielu polach: budowa i utrzymanie dróg i mostów, mieszkań dla nauczycieli, wsparciu dla gmin wiejskich, budowie szkół i remiz strażackich. Wacław Gajewski zainicjował też budowę gmachu Domu Sejmikowego, dzisiejszej siedziby władz Powiatu Skierniewickiego, oddanego do użytku 12 czerwca 1927 roku. Rok 1939 zaważył istotnie na losach powiatu skierniewickiego jako struktury administracji samorządowej, będącej wyrazem woli jego mieszkańców, umożliwiającej decydowanie o jego przyszłości poprzez swobodę wyboru przedstawicieli i władz. Okres okupacji niemieckiej i PRL praktycznie unicestwiły ideę tradycyjnego polskiego powiatu. W 1975 roku został on ostatecznie zlikwidowany, a w jego miejsce powstało województwo skierniewickie. Po 25 latach Powiat Skierniewicki został przywrócony 1 stycznia 1999 roku w wyniku rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów. Objął on obszar 753 km kw. i gminy: Bolimów, Głuchów, Godzianów, Kowiesy, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice i Słupię. W wyniku wyborów 4 listopada 1998 roku została wybrana 20-osobowa Rada Powiatu. W skład pierwszej Rady Powiatu Skierniewickiego weszli: Jerzy Byczkowski, Włodzimierz Ciok,  Aleksander Dałkowski, Włodzimierz Domiza, Paweł Gajda, Józefa Hałat, Jan Jackowski, Andrzej Jagura, Anna Jakubiak, Andrzej Kowara, Kazimierz Krupa, Stanisław Maciejewski, Aleksander Makowski, Elżbieta Migda, Henryk Mikinia, Stanisław Piątkowski, Marian Stasik, Krystyna Świderek, Jerzy Stankiewicz, Michał Wójt. W Zarządzie Powiatu znaleźli się: starosta Jerzy Stankiewicz, wicestarosta Marian Stasik, członkowie zarządu Aleksander Dałkowski, Paweł Gajda i Henryk Mikinia. Znamienne, że siedzibą nowo wybranych władz samorządowych stał się zbudowany ponad 70 lat wcześniej gmach Domu Sejmikowego.

Obecne władze powiatu prowadzą aktywną politykę rozwoju regionu. Starają się rozwijać infrastrukturę obszarów miejskich i wiejskich, wspierać lokalny biznes przy jednoczesnym uwzględnieniu naturalnych warunków panujących miejscowo i sprzyjających alternatywnym kierunkom. W powiecie działają dwie szkoły ponadgimnazjalne Zespół Szkół w Głuchowie, nastawiony na kształcenie zawodowe w kierunkach rolniczych oraz gastronomii oraz Zespół Szkół w Bolimowie znany z klas mundurowych i kształcenia ogólnego. W powiecie funkcjonuje Dom dziecka w Strobowie, gdzie przebywa kilkadziesięcioro dzieci. W gminach powiatu skierniewickiego kwitnie sadownictwo, uprawa zbóż, produkcja zwierzęca i mleczna, pojawiają się nowe firmy, obszary trudniejsze dla rozwoju rolnictwa są zalesiane. Aż trzy, spośród sześciu istniejących w Polsce zakładów doświadczalnych Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, znajduje się na terenie powiatu (Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego w Prusach, Sad Doświadczalny w Dąbrowicach, Kwiaciarski Zakład Doświadczalny w Nowym Dworze). Powiat położony w połowie drogi między Warszawą i Łodzią, nieopodal autostrady A2, w którym dominuje rolnictwo, zachował czyste środowisko. To czyni go atrakcyjnym obszarem dla turystyki weekendowej i turystyki w ogóle, czemu sprzyja również proekologiczna polityka władz starostwa. Wymownym przykładem jest funkcjonowanie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Budach Grabskich. Władze wspierają też ochronę Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i ekologiczną turystykę. Na terenie powiatu wydzielone są aż cztery rezerwaty (trzy leśne i jeden wodny).

Dziś w Zarządzie Powiatu zasiadają: starosta powiatu Mirosław Belina, wicestarosta Tadeusz Grotkowski, członkowie zarządu Marian Stasik, Andrzej Supeł i Jarosław Sobieszek. Członkami Rady Powiatu są: starosta Mirosław Belina, wicestarosta Tadeusz Grotkowski, przewodnicząca Rady Powiatu Teresa Jędraszek, Łukasz Kolis, Andrzej Mazga, Sebastian Woch, Aleksander Dałkowski, Andrzej Supeł, Jarosław Sobieszek, Tadeusz Broniarek, członek zarządu Marian Stasik, Marek Kalisiak, Bogdan Okrasso, Ewa Pawlak, Jan Konopczyński.

W związku ze 150- leciem utworzenia Powiatu Skierniewickiego rok 2017 zostanie ustanowiony rokiem jubileuszowym. Przez cały rok będą odbywały się różne uroczystości upamiętniające to wydarzenia. Zaplanowano m.in. koncerty oraz wystawę poświęconą historii powiatu. Oprac. J&A Media Fot. ZSP w Głuchowie

 

 

Reklama