O rewitalizacji z burmistrzem Mszczonowa

jgkl

Samorząd Mszczonowa podobnie jak i inne gminy przygotowuje program rewitalizacji. Ma on zapewnić rewitalizację społeczną i infrastrukturalną. To ważny dokument dający większe szanse w ubieganiu się o dofinansowanie inwestycji z różnych źródeł. Gmina jest po konsultacjach. Mieszkańcy mogli składać swoje uwagi. Zapraszam do wysłuchania Rozmowy Dnia.

Reklama